Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – lutym 2020 r

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu grudniu, styczniu

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.02.  do 25.02.2020r. 

Działka o nr  – 48; 103 – energia odcięta – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 15/ 2017r

Działka o nr  – 154 – energii brak – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 22/ 2019r

  Lp   Działka Nr geode .   Składka członk.     2020r     Przesył energii     2020r     Ilość KW do opłacenia   Sprzą-tanie 2019r   Do opłacenia   Odsetki
ALEJA  I
1 114 70 60     130 zł  
2 115 70 60     130 zł  
3 119 70 60     130 zł  
4 120 70 60 272   297,70 zł Styczeń
5 121 70 60     130 zł  
6 123 70 60     130 zł  
7 127 70 60 367   350,20 zł  
8 130 70 60     130 zł  
9 136 70 60     130 zł  
10 138 70 60     130 zł  
11 139 70 60     130 zł  
12 141 70 60     130 zł  
13 143 70 60     130 zł  
14 145 70 60 19   141,40 zł  
15 146 70 60     130 zł  
16 147 70 60     130 zł  
17 149 70 60     130 zł  
18 150 70 60     130 zł  
19 152 70 60     130 zł  
20 153 0 0 302   181,20 zł  
21 154 140 0     140 zł  
22 156 70 0     70 zł  
23 157 70 60     130 zł  
24 158 0 0 7   4,20 zł  
ALEJA  II          
25 79 70 0     70 zł  
26 80 70 0     70 zł  
27 81 70 10     80 zł  
28 82 70 60     130 zł  
29 83 70 60     130 zł  
30 84 70 60     130 zł  
31 85 70 60     130 zł  
32 86 70 60     130 zł  
33 87 0 0 248   148,80 zł  
34 88 70 60     130 zł  
35 89 0 0 121   72,60 zł  
36 90 70 60     130 zł  
37 92 10 0     10 zł  
38 95 70 60     130 zł  
39 96 70 60     130 zł  
40 97 70 60     130 zł  
41 98 70 60     130 zł  
42 101 70 0     70 zł  
43 103 730 0     730 zł  
44 104 70 60     130 zł  
45 105 70 60     130 zł  
46 106 70 60     130 zł  
47 107 0 0 91   54,60 zł  
48 108 0 0 140   84,00 zł  
49 111 70 60 20   142 zł  
50 112 70 60 16   139,60 zł  
51 113 70 60     130 zł  
ALEJA  III
52 53 70 60 30   148 zł  
53 54 70 60   15 145 zł  
54 55 70 60   15 145 zł  
55 56 70 60   15 145 zł  
56 57 70 60   15 145 zł  
57 59 70 0     70 zł  
58 61 70 60     130 zł  
59 62 70 60 173   238,30 zł Styczeń
60 63 70 60     130 zł  
61 64 70 60     130 zł  
62 67 70 60     130 zł  
63 68 70 0     70 zł  
64 69 0 0 49   29,40 zł  
65 70 70 60   15 145 zł  
66 71 70 60     130 zł  
67 73 70 60 122   207,70 zł Styczeń
68 74 70 60     130 zł  
69 76 70 60 377   356,20 zł  
70 77 70 60 242   279,70 zł Styczeń
ALEJA  IV
71 34 70 60     130 zł  
72 35 70 60     130 zł  
73 36 70 60     130 zł  
74 37 70 60     130 zł  
75 40 70 60 19   141,40 zł  
76 41 70 60   30 160,00 zł  
77 42 70 60     130 zł  
78 43 70 60 39   153,40 zł  
79 44 70 60     130 zł  
80 45 70 60     130 zł  
81 46 70 60 6   133,60 zł  
82 47 70 60     130 zł  
83 48 142,80 0     142,80 zł  
84 50 70 60     130 zł  
85 51 70 60     130 zł  
ALEJA  V
86 22 70 60     130 zł  
87 26 70 60     130 zł  
88 27 70 60     130 zł  
89 29 70 60     130 zł  
90 30 70 60     130 zł  
91 31 0 0 22   13,20 zł  
ALEJA    VI
92 2 20,20 0     20,20 zł  
93 3 70 0     70 zł  
94 4 70 0     70 zł  
95 6 70 60 506   442,60 zł Grudzień, styczeń
96 8 70 60     130 zł  
97 10 70 60     130 zł  
98 14 70 60     130 zł  
99 15 70 60     130 zł  
100 16 70 60 1812   1221,70 zł Styczeń
101 17 70 0     70 zł  
102 18 70 60     130 zł  
103 19 70 60     130 zł  
105 20 70 60     130 zł  
RAZEM       105