Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu–wrześniu 2020 r

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu sierpień

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.09.  do 25.09.2020r. 

  Lp   Działka Nr geode – zyjny           Praca na działce   Ilość KW  do opłacenia       Do opłacenia   Odsetki
Aleja I
1 117     78   50,70 zł  
2 122     5   3,25 zł  
3 127     203   131,95 zł  
4 133     215   139,75 zł  
5 135     3   1,95 zł  
6 140     42   27,30 zł  
7 158     98   63,70 zł  
Aleja II
8 81     75   48,75 zł  
9 86     78   50,70 zł  
10 87     6   3,90 zł  
11 89     168   109,20 zł  
12 90     29   18,85 zł  
13 95     41   26,65 zł  
14 105     49   31,85 zł  
15 107     92   59,80 zł  
16 112     12   7,80 zł  
Aleja III
17 53     28   18,20 zł  
18 62     197   132,55 zł sierpień
19 77     399   263,85 zł sierpień
Aleja IV
20 34     60   43,50 zł sierpień
21 35     279   185,85 zł sierpień
22 46     99   64,35 zł  
23 49     93   60,45 zł  
24 50     258   172,20 zł sierpień
Aleja V
25 25     105   68,25 zł  
26 28     18   11,70 zł  
Aleja VI
27 2   210     210,00 zł  
28 6     120   78,00 zł  
29 10     153   99,45 zł  
30 16     1478   965,20 zł sierpień