Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – maju 2020 r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Opłata za przesył energii  – powinna być opłacona w dniu 31.01.2020r.

Opłata składki członkowskiej  – powinna być opłacona w dniu 31.03.2020r.

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu marcu, kwietniu

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.05.  do 25.05.2020r. 

Działka o nr  – 48; 103 – energia odcięta – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 15/ 2017r

Działka o nr  – 154 – energii brak – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 22/ 2019r

  Lp   Działka Nr geode – zyjny   Składka członk.     2020r     Przesył energii     2020r     Ilość KW  do opłacenia   Sprzą-tanie 2019r   Do opłacenia   Odsetki      
Aleja I
1 114 70 60     130 zł    
2 120     453   303,45 zł Marzec, kwiecień  
3 122     11   7,15 zł    
4 123 70 60     130 zł    
5 125     97   63,05 zł    
6 127     355   230,75 zł    
7 133     29   18,85 zł    
8 135     17   11,05 zł    
9 138 70 60     130 zł    
10 139     8   5,20 zł    
11 141 10       10 zł    
12 145 70       70 zł    
13 147 70 60     130 zł    
14 149 70 60     130 zł    
15 153     230   149,50 zł    
16 154 140       140 zł    
17 156 70       70 zł    
18 157 70 60     130 zł    
19 158     5   3,25 zł    
Aleja II   
20 81     169   109,85 zł    
21 84 70 60     130 zł    
22 85 70 60     130 zł    
23 86     53   34,45 zł    
24 87     238   154,70 zł    
25 89     136   88,40 zł    
26 95 10   8   15,20  zł    
27 103 730       730 zł    
28 104 70 60     130 zł    
29 105 70       70 zł    
30 107     145   94,25 zł    
31 111 70 45 14   124,10 zł    
32 112     46   29,90 zł    
Aleja III  
33 53 70 60 59   172,85 zł kwiecień  
34 56 70 60   15 145 zł    
35 59 70       70 zł    
36 62     72   46,80 zł    
37 63 70 60     130 zł    
38 69     75   48,75 zł    
39 70 70 60   15 145 zł    
40 71 70 60     130 zł    
41 74 70 60     130 zł    
Aleja IV
42 34 70 60     130 zł    
43 35 30   130   114,50 zł    
44 36 70 60     130 zł    
45 37 70 60     130 zł    
46 42     35   22,75 zł    
47 43 70 60 39   155,35 zł    
48 45 70 60     130 zł    
49 46 70 60 78   180,70 zł    
50 47 70 60     130 zł    
51 48 142,80       142,80 zł    
52 50 70 60     130 zł    
53 51 70 60     130 zł    
Aleja V
54 25     24   15,60 zł    
55 26 70 60     130 zł    
56 28     5   3,25 zł    
57 30 70 60     130 zł    
Aleja VI                                    
62 2 20,20       20,20 zł    
63 3 70       70 zł    
64 4 70       70 zł    
65 6 70   484   393,60 zł Marzec, kwiecień  
66 8 70 60     130 zł    
  9     5   3,25 zł    
68 14 70 60     130 zł    
69 15 70 60     130 zł    
70 16     1694   1110,10 zł Kwiecień  9 zł Nie opłacenie powyżej 300 zł
72 18 70 60     130 zł      
RAZEM                


Dodaj komentarz