Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – czerwiec 2020 r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Opłata za przesył energii  – ostatni miesiąc do opłacenia.

Opłata składki członkowskiej  – powinna być opłacona w dniu 31.03.2020r.

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu maj

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.06.  do 25.06.2020r. 

Działka o nr  – 48; 103 – energia odcięta – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 15/ 2017r

Działka o nr  – 154 – energii brak – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 22/ 2019r

  Lp   Działka Nr geode – zyjny     Składka członk.     2020r       Przesył energii     2020r     Ilość KW  do opłacenia   Sprzą-tanie 2019r   Do opłacenia   Odsetki
Aleja I
1 117     138   89,70 zł  
2 120     333   220,95 zł maj
3 127     359   233,35 zł  
4 133     59   38,35 zł  
5 138 70 60     130 zł  
6 139     23   14,95 zł  
7 140     227   147,55 zł  
8 145 70   9   75,85 zł  
9 147 70 60     130 zł  
10 149 70 60 2   131,30 zł  
11 153     122   79,30 zł  
12 154 140       140 zł  
13 156 70       70 zł  
14 157 70 60     130 zł  
Aleja II
16 84 70 60     130 zł  
17 85 70 60     130 zł  
18 86     88   57,20 zł  
19 87     287   186,55 zł  
21 90     57   37,05 zł  
22 94     25   16,25 zł  
23 95 10   25   26,25 zł  
24 96     66   42,90 zł  
27 103 730       730 zł  
28 104 70 60     130 zł  
29 105 70   90   128,50 zł  
30 106     32   20,80 zł  
31 107     167   108,55 zł  
32 109     13   8,45 zł  
33 111 70 45 20   128 zł  
34 112     109   70,85 zł  
35 113     7   4,55 zł  
Aleja III
36 53     43   27,95 zł  
37 56 70 60   15 145 zł  
38 59 70       70 zł  
39 62     125   81,25 zł  
40 63 70 60     130 zł  
41 70 70 60   15 145 zł  
42 71 70 10     80 zł  
43 72     52   33,80 zł  
44 74 70 60     130 zł  
45 75     36   23,40 zł  
Aleja IV
47 35     272   176,80 zł  
48 36 70 60     130 zł  
49 37 70 60 54   165,10 zł  
50 40     35   22,75 zł  
51 42     50   32,50 zł  
52 43 70 60 39   155,35 zł  
53 45 70 60     130 zł  
54 46     130   84,50 zł  
55 47 70 60     130 zł  
56 48 142,80       142,80 zł  
57 49     25   16,25 zł  
58 50 70 60     130 zł  
59 51 70 60     130 zł  
Aleja V
61 26 70 60     130 zł  
62 28     9   5,85 zł  
63 32     3   1,95 zł dom
Aleja VI
64 2 20,20       20,20 zł  
65 3 70       70 zł  
66 4 70       70 zł  
67 6     133   86,45 zł  
68 8 70 60     130 zł  
69 9     5   3,25 zł  
70 14 70 60     130 zł  
71 16     522   339,30 zł  
72 18 70 60     130 zł  
RAZEM  


Dodaj komentarz