Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – kwietniu 2020 r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Opłata za przesył energii  – powinna być opłacona w dniu 31.01.2020r.

Opłata składki członkowskiej  – powinna być opłacona w dniu 31.03.2020r.

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu marcu

Działka o nr  – 48; 103 – energia odcięta – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 15/ 2017r

Termin płatności  od 01.04.  do 25.04.2020r. 

Działka o nr  – 154 – energii brak – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 22/ 2019r

  Lp   Działka Nr Geode.     Składka członk.     2020r     Przesył energii     2020r     Ilość KW  do opłacenia   Sprzą-tanie 2019   Do opłacenia   Odsetki
Aleja I
1 114 70 60     130 zł  
2 119 70 60     130 zł  
3 120     287   191,05 zł marzec
4 123 70 60     130 zł  
5 127     455   295,75 zł  
6 133     19   12,35 zł  
7 138 70 60     130 zł  
8 141 10       10 zł  
9 145 70 60 19   142,35 zł  
10 147 70 60     130 zł  
11 149 70 60     130 zł  
12 153     128   83,20 zł  
13 154 140       140 zł  
14 156 70       70 zł  
15 157 70 60     130 zł  
16 158     29   18,85 zł  
Aleja II 
17 82 70 60     130 zł  
18 84 70 60     130 zł  
19 85 70 60     130 zł  
20 86     30   19,50 zł  
21 87     247   160,55 zł  
22 89     116   75,40 zł  
23 92 10       10 zł  
24 95 10       10 zł  
25 103 730       730 zł  
26 104 70 60     130 zł  
27 105 70 60     130 zł  
28 107     152   98,80 zł  
29 109     1   0,65 zł  
30 111 70 60 20   143,00 zł  
31 112 40   89   97,85 zł  
Aleja III
32 53 70 60 52   163,80 zł  
33 56 70 60   15 145 zł  
34 59 70       70 zł  
35 62 70   126   156,40 zł marzec
36 63 70 60     130 zł  
37 67 70 60     130 zł  
38 68 70       70 zł  
39 69     212   137,80 zł  
40 70 70 60   15 145 zł  
41 71 70 60     130 zł  
42 74 70 60     130 zł  
43 76     130   84,50 zł  
44 77     604   397,10 zł marzec
Aleja IV
45 34 70 60     130 zł  
46 35 30   1   30,65 zł  
47 36 70 60     130 zł  
48 37 70 60     130 zł  
49 42     4   2,60 zł  
50 43 70 60 39   155,35 zł  
51 44 70 60     130 zł  
52 45 70 60     130 zł  
53 46 70 60 6   133,90 zł  
54 47 70 60     130 zł  
55 48 142,80       142,80 zł  
56 50 70 60     130 zł  
57 51 70 60     130 zł  
Aleja V
58 25     23   14,95 zł  
59 26 70 60     130 zł  
60 28     5   3,25 zł  
61 30 70 60     130 zł  
Aleja VI               
62 2 20,20       20,20 zł  
63 3 70       70 zł  
64 4 70       70 zł  
65 6 70   338   294,20 zł marzec
66 8 70 60     130 zł  
67 10 70 60     130 zł  
68 14 70 60     130 zł  
69 15 70 60     130 zł  
70 16     1172   761,80 zł  
71 17 70       70 zł  
72 18 70 60     130 zł  
RAZEM            


Dodaj komentarz