Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – marcu 2020 r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Opłata za przesył energii  – powinna być opłacona w dniu 31.01.2020r.

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu lutym

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.03.  do 25.03.2020r. 

Działka o nr  – 48; 103 – energia odcięta – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 15/ 2017r Działka o nr  – 154 – energii brak – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 22/ 2019r

  Lp   Działka Nr geode – zyjny   Składka członk.     2020r     Przesył energii     2020r     Ilość KW do opłacenia   Sprzą-tanie 2019r   Do opłacenia   Odsetki
Aleja I
1 114 70 60     130 zł  
2 115 70 60     130 zł  
3 119 70 60     130 zł  
4 120     101   62,62 zł  
5 121 70 60     130 zł  
6 123 70 60     130 zł  
7 127     325   201,50 zł  
8 136 70 60     130 zł  
9 138 70 60     130 zł  
10 141 10       10 zł  
11 145 70 60 19   141,78 zł  
12 147 70 60     130 zł  
13 149 70 60     130 zł  
14 153     19   11,78 zł  
15 154 140       140 zł  
16 156 70       70 zł  
17 157 70 60     130 zł  
Aleja II   
18 82 70 60     130 zł  
19 84 70 60     130 zł  
20 85 70 60     130 zł  
21 87     268   166,16 zł  
22 88 70 60     130 zł  
23 89     96   59,52 zł  
24 90 70 60     130 zł  
25 92 10       10 zł  
26 95 10       10 zł  
27 101 70       70 zł  
28 103 730       730 zł  
29 104 70 60     130 zł  
30 105 70 60     130 zł  
31 106 70 60     130 zł  
32 107     117   72,54 zł  
33 111 70 60 20   142,40 zł  
34 112 40       40,00 zł  
Aleja III
35 53 70 60 30   148,60 zł  
36 54 70 60   15 145 zł  
37 56 70 60   15 145 zł  
38 57 60     15 75 zł  
39 59 70       70 zł  
40 61 70 60     130 zł  
41 62 70   65   110,30 zł  
42 63 70 60     130 zł  
43 67 70 60     130 zł  
44 68 70       70 zł  
45 69     267   165,54 zł  
46 70 70 60   15 145 zł  
47 71 70 60     130 zł  
48 74 70 60     130 zł  
49 77 70   346   284,52 zł  
Aleja IV
50 34 70 60     130 zł  
51 35 70 60     130 zł  
52 36 70 60     130 zł  
53 37 70 60     130 zł  
54 40     69   42,78 zł  
55 43 70 60 39   154,18 zł  
56 44 70 60     130 zł  
57 45 70 60     130 zł  
58 46 70 60 6   133,72 zł  
59 47 70 60     130 zł  
60 48 142,80       142,80 zł  
61 50 70 60     130 zł  
62 51 70 60     130 zł  
Aleja V
63 26 70 60     130 zł  
64 28     5   3,10 zł  
65 29 70 60     130 zł  
66 30 70 60     130 zł  
67 31     22   13,64 zł  
Aleja VI 
68 2 20,20       20,20 zł  
69 3 70       70 zł  
70 4 70       70 zł  
71 6 70   137   154,94 zł  
72 8 70 60     130 zł  
73 10 70 60     130 zł  
74 14 70 60     130 zł  
75 15 70 60     130 zł  
76 16 70   1226   834,62 zł luty
77 17 70       70 zł  
78 18 70 60     130 zł  
79 20 70 60     130 zł  
RAZEM            Dodaj komentarz