Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – lipcu 2020 r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Opłata za przesył energii  – odcinamy energię.

Opłata składki członkowskiej  – powinna być opłacona w dniu 31.03.2020r.

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu czerwiec

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.07.  do 25.07.2020r. 

Działka o nr  – 48; 103 – energia odcięta – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 15/ 2017r

Działka o nr  – 154 – energii brak – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 22/ 2019r

  Lp   Działka Nr geode – zyjny     Składka członk.     2020r       Przesył energii     2020r     Ilość KW  do opłacenia   Sprzą-tanie 2019r   Do opłacenia   Odsetki
Aleja I
1 117     53   34,45 zł  
2 120     115   74,75 zł  
3 127     264   171,60 zł  
4 133     206   133,90 zł  
5 139     11   7,15 zł  
6 140     33   21,45 zł  
7 145 70   10   76,50 zł  
8 150     20   13,00 zł  
9 154 140       140 zł  
10 158     31   20,15 zł  
Aleja II
11 85 70 60     130 zł  
11 86     107   69,55 zł  
12 89     155   100,75 zł  
13 90     44   28,60 zł  
14 98     41   26,65 zł  
15 101     9   5,85 zł  
16 102     13   8,45 zł  
17 103 730       730 zł  
18 104 70 60     130 zł  
19 105     67   43,55 zł  
20 106     82   53,30 zł  
21 107     120   78,00 zł  
22 109     5   3,25 zł  
23 111     7   4,55 zł  
24 112     49   31,85 zł  
Aleja III
25 53     76   49,40 zł  
26 62     101   65,65 zł  
27 69     115   74,75 zł  
28 70 70 60   15 145 zł  
29 75     57   37,05 zł  
Aleja IV
30 34     28   18,20 zł  
31 35     395   261,25 zł czerwiec
32 40     87   56,55 zł  
33 42     98   68,20 zł czerwiec
34 43 70 60 39   155,35 zł  
35 44     16   10,40 zł  
36 46     271   180,65 zł czerwiec
37 48 142,80       142,80 zł  
38 49     28   18,20 zł  
39 50     26   16,90 zł  
Aleja V
40 22     206   133,90 zł  
41 25     44   28,60 zł  
42 28     24   15,60 zł  
43 31     179   116,35 zł  
44 32     35   22,75 zł  
Aleja VI
45 2 20,20       20,20 zł  
46 6     81   52,65 zł  
47 9     24   15,60 zł  
48 15     7   4,55 zł  
49 16     901   590,15 zł czerwiec
RAZEM            


Dodaj komentarz