Zawiadomienie Zarządu

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 15-06-2020

Informuję, że do dnia 25.10.2020r nie przesunęły ogrodzeń wzdłuż drogi n/w działki:

                 Aleja II – 111; 112.

                Aleja III – 69;

                 Aleja IV – 26; 36; 41; 42; 45; 46;

Wymienieni dzierżawcy nie zostaną dopuszczeni do legalizacji budynków jak również nie otrzymają dokumentów dzierżawy do momentu przesunięcia ogrodzeń.  (9 działek)

Zarząd wystąpi z wnioskiem do Starosty o wydzierżawienie wymienionych działek innym dzierżawcom

                                                                   ZARZĄD

                                                                  Dnia 25.10.2020r