Zawiadomienie Zarządu

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 15-06-2020

Informuję, że do dnia 17.09.2020r nie przesunęły ogrodzeń wzdłuż drogi n/w działki:

             Aleja I – 120; 121; 122; 123; 124;128;130; 133;   139; 147; 151; 153.

                  Aleja II – 104; 111; 112.

                  Aleja III –53; 54; 55; 56; 68; 69; 74.

                  Aleja IV – 26; 36; 40; 41; 42; 45; 46; 48; 51.

                   Aleja V – 23; 24; 29.

                  Aleja VI – 14; 16.

Wymienieni dzierżawcy nie zostaną dopuszczeni do legalizacji budynków jak również nie otrzymają dokumentów dzierżawy do momentu przesunięcia ogrodzeń.  (36 działek)

                                                                   ZARZĄD

Dnia 17.09.2020r

ZAWIADOMIENIE

          Zarząd informuje, że ostateczny termin przesunięcia ogrodzeń działek wzdłuż drogi został wyznaczony, w porozumieniu ze Starostą Piaseczyńskim, na dzień 10. 10. 2020r

           Niedotrzymanie w/w terminu jest równoznaczne z nie wykonaniem zaleceń Starosty i  Zarządu spowoduje, że nieprzesunięte działki zostaną przydzielone przez Starostę innym, chętnym dzierżawcom. 

            Będzie to  skutkowało wstrzymaniem dalszej dzierżawy dla całego Ogrodu.

                                                                        ZARZĄD

                                                                                         Dnia 17.09.2020r