Ogłoszenie

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 19-10-2020

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w porozumieniu ze Starostą Piaseczyńskim, została wyrażona zgoda dla inicjatywy grupy dzierżawców reprezentowanych przez Pana J.M., aby można było dokonać ponownych (nowych) pomiarów swoich działek według starych ogrodzeń na terenie naszego Ogrodu.

Nowe pomiary dla chętnych dzierżawców będą możliwe po spełnieniu pewnych warunków, które zostały określone na zebraniu Zarządu w dniu 07.10.2020r z nieformalną grupą reprezentowaną przez Pana J. M., Panią M. S. oraz fachowcami, tj. przedstawicielem Starosty, geodetą i architektem.

Warunkami tymi są:
1.  Nowe pomiary będzie można wykonać dopiero po zalegalizowaniu naszych budynków  
2.  Koszt nowych pomiarów pokrywają chętni dzierżawcy – na dzień dzisiejszy został określony na 1000 złotych od 1 działki
3.  Każdy chętny, który przystąpi do nowego pomiaru musi uzgodnić to ze
swoimi sąsiadami i posiadać pisemną ich zgodę na powyższe działanie.
4.  Wszystkie pisma oraz wnioski kierowane do Urzędów maja trafiać do
wiadomości Zarządu.

Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się do Pana J. M. lub do Zarządu Stowarzyszenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawa wykupu terenu uwarunkowana jest ostatecznym zatwierdzeniem mapy. Na chwile obecna nie widać ze strony Urzędów oraz dzierżawców chęci przyspieszenia wykupu oraz odnosimy wrażenie, ze niezbyt im oraz wam na tym zależy.

Porozumienie to zostało zawarte, aby zakończyć trwający konflikt.

                                                                                         ZARZĄD

                                                                                   Dnia, 17.10.2020rKomentarze zostały zamknięte.