Ogłoszenie

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 13-10-2020

Szanowni Dzierżawcy!

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że pomimo wielokrotnych pism i rozmów z Gminą Góra Kalwaria w sprawie przejęcia przez nią dróg wewnętrznych 5- metrowych, wytyczonych na terenie naszego Ogrodu – władze Gminy nie wyraziły na to zgody.

W świetle powyższego, drogi wewnętrzne 5- metrowe stały się drogami naszego Stowarzyszenia, które w przyszłości będziemy musieli wykupić. Tym samym,

każdy z dzierżawców zobowiązany jest dołożyć starań, aby odcinek przylegający do jego działki został uporządkowany i przejezdny. Wiąże się to zarówno z bezpieczeństwem, jak i z estetyką całego Ogrodu.

Większość dzierżawców uporządkowała teren po przesunięciu ogrodzenia – wszystkim im dziękujemy. Natomiast osoby, które dotychczas nie wykonały tych czynności, proszone są o jak najszybsze doprowadzenie terenu wokół swoich działek do uporządkowania, tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu pieszych i pojazdów oraz aby nie straszyły swoim widokiem.   

Jednocześnie Zarząd informuje, że prowadzi pertraktacje w sprawie, – kto będzie właścicielem drogi o szerokości 10 m, która prowadzi do stawów oraz drogi gminnej w kierunku lasu (koło hotelu).

Zarząd stoi na stanowisku, że powinni przejąć ci, co je zaplanowali. Władza planując drogi 10 metrowe kierowała się na pewno potrzebami, które zostały nakreślone w opracowaniach Gminy dotyczących tego obszaru.

W obecnej chwili trwają prace w postaci wycinki drzew na nowym, wytyczonym  odcinku drogi KDW9 w celu jego udrożnienia.

 Za uwagę, zrozumienie i wsparcie, Zarząd dziękuje wszystkim dzierżawcom.

                                                                                    ZARZĄD

                                                                              Dnia, 12.10.2020rKomentarze zostały zamknięte.