Zawiadomienie

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 16-10-2020

Na wniosek Zarządu Starosta Piaseczyński
przesunął termin przesunięcia ogrodzeń do dnia
31.10.2020r.

Jest to termin ostateczny – niedotrzymanie w/w terminu
spowoduje oddanie działki innym chętnym
dzierżawcom.

Wymienieni dzierżawcy nie zostaną dopuszczeni do legalizacji budynków jak również nie otrzymają dokumentów dzierżawy.          (13 działek)

                                                                 ZARZĄD

                                                             Dnia 10.10.2020rKomentarze zostały zamknięte.