Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu listopadzie 2020 r

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-11-2020

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu sierpień, wrzesień, październik.
Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.
Termin płatności  od 01.11.  do 25.11.2020r. 

  Lp   Działka Nr geode – zyjny     Dopłata do legalizacji     Praca na działce   Ilość KW  do opłacenia   Użyczenie sprzętu   Do opłacenia   Odsetki
Aleja I      
1 117     161   104,65 zł  
2 120   50 zł 196   181,90 zł październik
3 123     78   50,70 zł  
4 127     310   201,50 zł  
5 133     114   74,10 zł  
6 136   25 zł     25,00 zł  
7 144 14       14,00 zł  
8 150     19   12,35 zł  
9 158     52   33,80 zł  
Aleja II                              
10 81 149       149,00 zł  
11 83 102       102,00 zł  
12 86 214   35   236,75 zł  
13 87 236       236,00 zł  
14 88 70       70,00 zł  
15 89 85   78   135,70 zł  
16 90     28   18,20 zł  
17 93 325       325,00 zł  
18 94 333       333,00 zł  
19 98 194       194,00 zł  
20 106     22   14,30 zł  
21 107     125   81,25 zł  
22 109 40       40,00 zł  
23 113     21   13,65 zł  
Aleja III      
24 53     40   26,00 zł  
25 61 2       2,00 zł  
26 62 10   99   74,35 zł  
27 63 218       218,00 zł  
28 69     230   154,00 zł październik
29 75 103       103,00 zł  
30 76 1250   117   1326,05 zł  
31 77     314   204,10 zł  
Aleja IV      
32 34     63   54,45 zł Sierpień, wrzesień, październik
33 35     132   90,30 zł październik
34 20/2 91       91,00 zł  
35 40 118       118,00 zł  
36 43     114   74,10 zł  
37 45     38   24,70 zł  
38 46     229   157,85 zł Wrzesień, październik
39 49 147   27   164,55 zł  
40 50 354   31   374,15 zł  
Aleja V      
41 22 119       119,00 zł  
42 28     33   21,45 zł  
Aleja VI                                
43 2   210     210,00 zł  
44 6     121   78,65 zł  
45 7 329       329,00 zł  
46 11 98       98,00 zł  
47 14   95     95,00 zł  
48 16     762   495,30 zł