Zawiadomienie

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 26-11-2020

Władze Starostwa informują, że należy uregulować
wszystkie zaległości finansowe związane z dzierżawą, aby uzyskać dokumenty dzierżawy na następne lata. Dokumenty dzierżawy są do pobrania po uprzednim kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu wizyty w Starostwie.

„Proszę o telefoniczne umawianie się z Panem Piotrem Jaroszewskim
pracownikiem Wydziału Gospodarowania Mieniem na podpisywanie nowych umów dzierżaw. Numer telefonu : 22-756-61-51 w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku”.