Ogłoszenie 17.03.2021

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 17-03-2021

I

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do właścicieli budynków zgłoszonych do legalizacji o wystąpienie z pismem do Pana Starosty.

WZÓR:

Proszę o wydanie zaświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane dla działki Nr 1/505 w obrębie Linin II o powierzchni 0, 0445 ha położonej w gminie Góra Kalwaria, której jestem dzierżawcą.

Odebrania w/w zaświadczenia i przesłanie dla Pana Hańczuk aby przekazał dla Pana Architekta.

Jednocześnie Prosimy pozostałych dzierżawców aby również wystąpili o takie zaświadczenie które winni posiadać dla swej działki w swych dokumentach.   Wykorzystać fakt ze Starostwo je wydaje.

II

Informujemy dzierżawców budynków,  że są do odebrania mapki inwentaryzacyjne przygotowane przez Geodetę.
Mapki wydaje Pan Strycharczuk – nr domu 289 ( Aleja V )
Tel – 512 505 604

III

Informujemy
Wzory pism o wykup działek znajdują się na tablicy informacyjnej.

Trzeci egz. prosimy przesłać dla Zarządu – podstemplowany.