Ogłoszenie z dnia 26.03.2021

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-03-2021

Szanowni Dzierżawcy

W związku z poszerzeniem wewnętrznych dróg na terenie Ogrodu do

5 m, zaistniała konieczność ich utwardzenia i uporządkowania.

W tym celu została rozwieziona ziemia na poszczególne Alejki.

Prosimy o rozsypanie ziemi i uporządkowanie terenu wzdłuż swoich działek. Poprawi to ich przejezdność, bezpieczeństwo oraz nie będzie stwarzało zagrożenia dla użytkowników.

             Termin wykonania prac – do 15 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie Zarząd przypomina, że każdy dzierżawca jest zobowiązany do utrzymywania i dbania o pas 2,5 m drogi przylegającej do jego działki.

                                                                                   ZARZĄD