Informacja

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 23-03-2020

W związku z sytuacją w kraju – dotyczącą „koronowianina”

Zarząd Stowarzyszenia „ Nad Rzeka Czarną „ odwołuje

organizowanie sprzątania w dniu 28.03.2020r.

Sprzątanie zostanie zorganizowane w innym terminie.

Informacja

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 16-03-2020

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że wszelkie płatności, które zostały podjęte w formie Uchwały przez Walne Zebranie Stowarzyszenia powinny być wpłacane na konto ”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr. 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689.

Jednocześnie informujemy, że inna forma płatności niż na konto Stowarzyszenia nie będzie uwzględniana w zobowiązaniach członków na rzecz Stowarzyszenia.

Zawiadomienie

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 02-03-2020

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnoty Rzeki Czarnej” informuje, że w dniu

28 marzec 2020 roku

odbędzie się sprzątanie terenów przyległych do działek.

Obecność jednego dzierżawcy z działek Alei IV, V, VI obowiązkowa. Zbiórka o godz. 10.00 na działce Zarządu nr 33 oraz osób nieobecnych w roku 2019.

Zgodnie z Uchwałą nr 88/2018r Walnego Zgromadzenia nieobecność będzie skutkowała obciążeniem dzierżawcy kwotą w wysokości 15 zł.

Wymienione Aleje nie sprzątały w 2019r oraz nie były obciążone opłatami.

Zawiadomienie

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 10-02-2020

Informuje, że Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję zezwalającą
na przedłużenie dzierżawy dla Ogrodu „Nad Czarną” na kolejne 5 Lat.

Jednocześnie w wyniku zmiany ceny energii elektrycznej stawka za
zużycie 1 KW od dnia 01.03.2020r wynosić będzie 0,65 zł.

Informacja

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 17-09-2019

ZAWIADOMIENIE

                  Szanowni Państwo: O tym, że działki ogrodu były od początku wytyczone źle „MNIEJ WIĘCEJ” wiedzieli wszyscy. Żadna działka faktycznie nie jest w granicach geodezyjnych ogrodu. Po 30 latach geodeci wytyczyli drogi 5 mb, które są wyznaczone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, wbijając kołki w osi drogi oraz trójkąty widoczności. Należy odmierzyć 2, 5 mb od osi drogi i zaznaczyć sobie granicę do ogrodzenia drogi w stosunku do swej działki. Aby znać faktyczną granicę drogi przebiegającą obok działki. Dokonywane były pomiary w tym okresie, lecz tylko na mapie i wszyscy przechodziliśmy do tego obojętnie. Proszę do tego podejść poważnie gdyż nikt już ponownie nam tej osi nie wyznaczy bezpłatnie. Jak bardzo źle są wytyczone działki widać po osi drogi, jaka została wytyczona? W tej chwili Starosta nakazał wytyczenie dróg, które zostały wskazane w terenie przez wytyczenie osi drogi 5mb.

                Niektórzy działkowicze prowadzą wywody, lecz pytamy gdzie byli jak ważyły się plany Studium oraz powstawał Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla naszego ogrodu.

W tej chwili jest już pozamiatane i musimy przyjąć to, co nam narzuca Plan.

                                                              ZARZĄD

ODPOWIEDZ WICEWOJEWODY MAZOWIECKIEGO

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 06-12-2018

Regulamin Stowarzyszenia – tekst jednolity

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-10-2018

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

zatwierdzony w dniu 07.10.2018

przez Walne Zgromadzenie

Członków Stowarzyszenia
uchwałą nr 79

Regulamin 2018

INFORMACJA Zarządu

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-03-2018

 

Członkowie Stowarzyszenia

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” zatwierdzonego w dniu 21.02.2004r przez Walne Zgromadzenie  § 40 p. 1 pkt 3 :

Członkowie Stowarzyszenia – zabrania się spalania na terenie działki roślin, gałęzi, liści itp. w okresie od 1 maja do 30 września. Dotyczy to również tworzyw sztucznych, torebek foliowych, gumy itp. Podczas spalania tworzyw sztucznych powstają zanieczyszczenia, zawierające bardzo groźne związki chemiczne, które uszkadzają narządy wewnętrzne jak wątroba, płuca, nerki rdzeń kręgowy lub korę mózgową.

Pamiętajmy również, że opróżnianie zbiorników- szamba powinno odbywać się przez firmę specjalizującą się tym a nie wylewaniem na działkę, o czym przypomina pismo z Urzędu i Gminy Góry Kalwaria rozwieszone  na terenie ogródków.

DBAJMY O ŚRODOWISKO I WŁASNE ŻYCIE BO MAMY JE JEDNO.

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – marcu 2020 r

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Opłata za przesył energii  – powinna być opłacona w dniu 31.01.2020r.

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu lutym

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.03.  do 25.03.2020r. 

Działka o nr  – 48; 103 – energia odcięta – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 15/ 2017r Działka o nr  – 154 – energii brak – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 22/ 2019r

  Lp   Działka Nr geode – zyjny   Składka członk.     2020r     Przesył energii     2020r     Ilość KW do opłacenia   Sprzą-tanie 2019r   Do opłacenia   Odsetki
Aleja I
1 114 70 60     130 zł  
2 115 70 60     130 zł  
3 119 70 60     130 zł  
4 120     101   62,62 zł  
5 121 70 60     130 zł  
6 123 70 60     130 zł  
7 127     325   201,50 zł  
8 136 70 60     130 zł  
9 138 70 60     130 zł  
10 141 10       10 zł  
11 145 70 60 19   141,78 zł  
12 147 70 60     130 zł  
13 149 70 60     130 zł  
14 153     19   11,78 zł  
15 154 140       140 zł  
16 156 70       70 zł  
17 157 70 60     130 zł  
Aleja II   
18 82 70 60     130 zł  
19 84 70 60     130 zł  
20 85 70 60     130 zł  
21 87     268   166,16 zł  
22 88 70 60     130 zł  
23 89     96   59,52 zł  
24 90 70 60     130 zł  
25 92 10       10 zł  
26 95 10       10 zł  
27 101 70       70 zł  
28 103 730       730 zł  
29 104 70 60     130 zł  
30 105 70 60     130 zł  
31 106 70 60     130 zł  
32 107     117   72,54 zł  
33 111 70 60 20   142,40 zł  
34 112 40       40,00 zł  
Aleja III
35 53 70 60 30   148,60 zł  
36 54 70 60   15 145 zł  
37 56 70 60   15 145 zł  
38 57 60     15 75 zł  
39 59 70       70 zł  
40 61 70 60     130 zł  
41 62 70   65   110,30 zł  
42 63 70 60     130 zł  
43 67 70 60     130 zł  
44 68 70       70 zł  
45 69     267   165,54 zł  
46 70 70 60   15 145 zł  
47 71 70 60     130 zł  
48 74 70 60     130 zł  
49 77 70   346   284,52 zł  
Aleja IV
50 34 70 60     130 zł  
51 35 70 60     130 zł  
52 36 70 60     130 zł  
53 37 70 60     130 zł  
54 40     69   42,78 zł  
55 43 70 60 39   154,18 zł  
56 44 70 60     130 zł  
57 45 70 60     130 zł  
58 46 70 60 6   133,72 zł  
59 47 70 60     130 zł  
60 48 142,80       142,80 zł  
61 50 70 60     130 zł  
62 51 70 60     130 zł  
Aleja V
63 26 70 60     130 zł  
64 28     5   3,10 zł  
65 29 70 60     130 zł  
66 30 70 60     130 zł  
67 31     22   13,64 zł  
Aleja VI 
68 2 20,20       20,20 zł  
69 3 70       70 zł  
70 4 70       70 zł  
71 6 70   137   154,94 zł  
72 8 70 60     130 zł  
73 10 70 60     130 zł  
74 14 70 60     130 zł  
75 15 70 60     130 zł  
76 16 70   1226   834,62 zł luty
77 17 70       70 zł  
78 18 70 60     130 zł  
79 20 70 60     130 zł  
RAZEM            

Nr konta

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .