Kontakt

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes: Haska Anna tel. 667 798 702

Zastępca Prezesa: Stefan Strycharczuk  tel. 512 505 604

Skarbnik: Henryk Hańczuk tel. 608-046-268

Sekretarz: rezygnacja

Członkowie:

Zych Zbigniew

Jarzynka Stanisław

Łukasik Tadeusz

Lenard Tadeusz

  Rewerski Sylwester

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Henryk Hańczuk  mandaryn313@interia.pl

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Ryszard Oliszewski tel. 514-831-737

Członkowie: Stańczak Dorota, Cygan Andrzej

KOMISJA ROZJEMCZA
Przewodniczący: Michna Jerzy tel. 502 285 450

Członkowie:     —————

 Informacja!

Awarie sieci energetycznej należy zgłaszać do Pana Oliszewskiego Ryszarda
nr tel. 514 831 737