OGŁOSZENIE

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 18-12-2020

Szanowni Dzierżawcy

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej”, stosując się do przepisów dotyczących pandemii, informuje, że w obecnej chwili Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze nie może się odbyć.

Termin zebrania zostanie ustalony niezwłocznie po odwołaniu przepisów rządowych dotyczących epidemii Covid-19 i związanych z nimi ograniczeniami.
Jednocześnie informujemy, że w sprawach wyjątkowych i bardzo pilnych, wymagających niezwłocznego rozpatrzenia, istnieje możliwość zgłaszania ich w formie pisemnej.
Zarząd dołoży wszelkich starań aby udzielić na nie, w miarę swych możliwości, wyczerpujących odpowiedzi.

   Dziękujemy za uwagę i zrozumienie.

ZARZĄD
15.12.2020r

Informacja

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 16-03-2020

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że wszelkie płatności, które zostały podjęte w formie Uchwały przez Walne Zebranie Stowarzyszenia powinny być wpłacane na konto ”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr. 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689.

Jednocześnie informujemy, że inna forma płatności niż na konto Stowarzyszenia nie będzie uwzględniana w zobowiązaniach członków na rzecz Stowarzyszenia.

Regulamin Stowarzyszenia – tekst jednolity

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-10-2018

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

zatwierdzony w dniu 07.10.2018

przez Walne Zgromadzenie

Członków Stowarzyszenia
uchwałą nr 79

Regulamin 2018

Nr konta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

PLAN DZIAŁEK

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-04-2013

Plan działek linin