Nr konta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

ZAWIADOMIENIE

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 16-05-2018

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” informuje, że w dniu 26.05.2018r zostanie przeprowadzony 
komisyjny przegląd utrzymania dróg wewnętrznych.
Zgodnie z Uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 
Nr 12/2014r, 72 i 74/2017r do obowiązku każdego dzierżawcy należy utrzymanie połowy drogi (tj. wykaszanie, obcięcie
żywopłotu oraz obcinanie wystających na drogę gałęzi na wysokość 3,5 m). 
Za nie wykonanie wymienionych czynności zostały ustalone koszty – Tablica

WYKAZ ZABUDOWANYCH DZIAŁEK „NAD CZARNĄ”–

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-03-2018

Nr  geodezyjny   Nr  geodezyjny   Nr 

geodezyjny

57 111
58 112
113
6 60 114
7 61 115
62 116
9 63 117
10 64 118
11 67 119
68 120
69 121
122
71 123
72 124
17 73 125
74 126
75 127
76 128
77 129
22 79 130
80 131/132
24 81 133
25 135
83 136
27 137
28 85
29 139
30 87 140
31 88 141
32 89
34 90
35 91 144
92 145
37 93 146
38 94
40 95 148
96 149
97 150
43 98 151
44 99 152
45 100 153
46 101
102
103
49 157
50 105 158
106
53 107
54 108 Razem – 112  DZIAŁEK
56 109  z dnia – 18.03.2018r

INFORMACJA Zarządu – brak e-maili n/w dzierżawców

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-03-2018

Lp Nr geodezyjny Nr domku  
1 4 264 Aleja VI
2 13 196 Aleja VI
3 25 290 Aleja V
4 42 270 Aleja IV
5 45 276 Aleja IV
6 47 280 Aleja IV
7 49 284 Aleja IV
8 62 243 Aleja III
9 69 256 Aleja III
10 70 254 Aleja III
11 71 252 Aleja III
12 73 248 Aleja III
13 74 246 Aleja III
14 77 238 Aleja III
15 90 225 Aleja II
16 91 227 Aleja II
17 95 204 Aleja II
18 98 210 Aleja II
19 115 186 Aleja I
20 121 174 Aleja I
21 141 173 Aleja I
22 142 171 Aleja I
23 145 165 Aleja I
24 155 143 Aleja I

Zarząd stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-04-2016

Awarie sieci energetycznej należy zgłaszać do Pana Oliszewskiego  Ryszarda – nr tel. 608 646 615

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – maj 2018 r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – maj  2018 r

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni po 4,50 zł za miesiąc kwiecień – nie opłacili 50 KW w miesiącu.
Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.
Termin płatności  od 01.05.  do 25.05.2018r. 
W styczniu należało opłacić opłatę przesyłową – 60,00 zł za 2018r
Nie opłaciło  2  działkowców  -  zagrożeni odcięciem energii. ( 120,00 zł )
W marcu należało  opłacić składkę członkowską – 70,00 zł za 2018r
Opłaciło 82  % działkowców  -  nie opłaciło 26 dzierżawców. ( 1576,00 zł )
 

PLAN DZIAŁEK

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-04-2013

Plan działek linin