Nr konta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą i informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-05-2017

Szanowni Państwo

 Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” zwraca się z uprzejmą prośbą o oczyszczenie terenu przylegającego do Państwa działki na szerokość 1, 5 m w stronę stawu, lasu i drogi. W szczególności prosimy usunąć śmieci i gałęzie, które należy odsunąć do linii brzegowej stawu i spalić. Spalanie gałęzi powinno odbywać się pod kontrolą, tak aby nie doszło do zagrożenia pożarowego. Uprzejmie przypominamy, iż już wcześniej dochodziło do takich  przypadków, stąd też prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, by uniknąć pożaruProsimy także, by na terenie przylegającym bezpośrednio do Państwa działki połowę drogi regularnie wykaszać lub dokonywać oprysków przeciw chwastom oraz wycinać części roślin wychodzących na drogę wewnętrzną na wysokości 3,5 m.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż jako dzierżawcy działek jesteśmy zobowiązani zarówno dbać o bezpieczeństwo, jak też o estetykę naszych działek i terenów bezpośrednio do nich przyległych. Szczególnie powinniśmy zachować należytą ostrożność przeciwpożarową.

Zarząd stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-04-2016

Awarie sieci energetycznej należy zgłaszać do Pana Oliszewskiego  Ryszarda – nr tel. 608 646 615

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 25-03-2016

Z uwagi na to, że nie wszyscy dzierżawcy działek dostarczyli dla ułatwienia kontaktu swój adres e-mailowy, dlatego też Zarząd Stowarzyszenia prosi dzierżawców, którzy tego nie zrobili, o przesłanie swojego adresu e-mailowego do Pana Jerzego Michny na adres:
j.michnalinin@ gmail.com

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – styczniu 2018 r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – styczniu  2018 r
Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni po 4,50 zł za miesiąc – nie opłacili 50 KW w miesiącu październiku, listopadzie, grudniu
Działka nr 55 przewidziana do odcięcia – termin ostateczny 25.01.2018r
Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.
Termin płatności  od 01.01.  do 25.01.2018r.

W styczniu należy opłacić opłatę przesyłową – 60,00 zł za 2018r.

 


				

PLAN DZIAŁEK

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-04-2013

Plan działek linin