Nr konta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Pożar na działkach !!!

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 31-03-2020

Pomóżmy ludziom , którzy stracili swój majątek. Wejdź na stronę podaną poniżej  i wesprzyj starsze małżeństwo może i tobie pomogą ludzie jak będziesz potrzebował pomocy. Clik; https://zrzutka.pl/uzy88m   

Pomóż młodym ludziom, których również kolejny raz spotkała tragedia związana z pożarem . Clik ;https://zrzutka.pl/7rtvbs

Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną. – Chwile przed godz. 12 zostaliśmy powiadomieni przez dyspozytora 112, o pożarze domku drewnianego na ogródkach działkowych w miejscowości Linin. Na miejsce błyskawicznie skierowaliśmy 9 wozów bojowych – informuje mł. bryg. Łukasz Darmofalsk. Zanim jednak strażacy dotarli na miejsce płomienie objęły też stojący w pobliżu samochód oraz przyczepę kempingową. – Po dotarciu na miejsce strażacy zastali w ogniu dwa budynki. Drewniany domek był całkowicie objęty ogniem. W murowanym domu, który stał na sąsiedniej posesji palił się dach i poddasze. Ratownicy weszli do środka, by sprawdzić, czy nie ma osób poszkodowanych. Na szczęście w pomieszczeniach nikogo nie było. Z budynku wyniesiono 11 kg butle z gazem. W wyniku tego pożaru spłonął jeden domek i 20 metrów dachu dachy na sąsiednim budynku. Nadpalony został samochód i przyczepa kempingowa. Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia. Trwa szacowanie strat.

Podziękowania

Państwo Marianna i Jan Kowalik oraz Pani Joanna Gałka bardzo dziękują sąsiadom a szczególnie Panu Kielak, który jako pierwszy ruszył na pomoc w gaszeniu pożaru nie zważając na ryzyko utraty zdrowia, naraził się na poparzenia – pomoc sąsiadowi jest najważniejsza.

W imieniu pogorzelców i Stowarzyszenia Nad Rzeką Czarną bardzo dziękujemy za wpłaty, które pomogą odbudować zniszczone domy i zapomnieć o tragedii, która ich spotkała.

Informacja

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 16-03-2020

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że wszelkie płatności, które zostały podjęte w formie Uchwały przez Walne Zebranie Stowarzyszenia powinny być wpłacane na konto ”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr. 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689.

Jednocześnie informujemy, że inna forma płatności niż na konto Stowarzyszenia nie będzie uwzględniana w zobowiązaniach członków na rzecz Stowarzyszenia.

Zawiadomienie

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 10-02-2020

Informuje, że Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję zezwalającą
na przedłużenie dzierżawy dla Ogrodu „Nad Czarną” na kolejne 5 Lat.

Jednocześnie w wyniku zmiany ceny energii elektrycznej stawka za
zużycie 1 KW od dnia 01.03.2020r wynosić będzie 0,65 zł.

Informacja

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 17-09-2019

ZAWIADOMIENIE

                  Szanowni Państwo: O tym, że działki ogrodu były od początku wytyczone źle „MNIEJ WIĘCEJ” wiedzieli wszyscy. Żadna działka faktycznie nie jest w granicach geodezyjnych ogrodu. Po 30 latach geodeci wytyczyli drogi 5 mb, które są wyznaczone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, wbijając kołki w osi drogi oraz trójkąty widoczności. Należy odmierzyć 2, 5 mb od osi drogi i zaznaczyć sobie granicę do ogrodzenia drogi w stosunku do swej działki. Aby znać faktyczną granicę drogi przebiegającą obok działki. Dokonywane były pomiary w tym okresie, lecz tylko na mapie i wszyscy przechodziliśmy do tego obojętnie. Proszę do tego podejść poważnie gdyż nikt już ponownie nam tej osi nie wyznaczy bezpłatnie. Jak bardzo źle są wytyczone działki widać po osi drogi, jaka została wytyczona? W tej chwili Starosta nakazał wytyczenie dróg, które zostały wskazane w terenie przez wytyczenie osi drogi 5mb.

                Niektórzy działkowicze prowadzą wywody, lecz pytamy gdzie byli jak ważyły się plany Studium oraz powstawał Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla naszego ogrodu.

W tej chwili jest już pozamiatane i musimy przyjąć to, co nam narzuca Plan.

                                                              ZARZĄD

ODPOWIEDZ WICEWOJEWODY MAZOWIECKIEGO

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 06-12-2018

Regulamin Stowarzyszenia – tekst jednolity

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-10-2018

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

zatwierdzony w dniu 07.10.2018

przez Walne Zgromadzenie

Członków Stowarzyszenia
uchwałą nr 79

Regulamin 2018

INFORMACJA Zarządu

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-03-2018

 

Członkowie Stowarzyszenia

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” zatwierdzonego w dniu 21.02.2004r przez Walne Zgromadzenie  § 40 p. 1 pkt 3 :

Członkowie Stowarzyszenia – zabrania się spalania na terenie działki roślin, gałęzi, liści itp. w okresie od 1 maja do 30 września. Dotyczy to również tworzyw sztucznych, torebek foliowych, gumy itp. Podczas spalania tworzyw sztucznych powstają zanieczyszczenia, zawierające bardzo groźne związki chemiczne, które uszkadzają narządy wewnętrzne jak wątroba, płuca, nerki rdzeń kręgowy lub korę mózgową.

Pamiętajmy również, że opróżnianie zbiorników- szamba powinno odbywać się przez firmę specjalizującą się tym a nie wylewaniem na działkę, o czym przypomina pismo z Urzędu i Gminy Góry Kalwaria rozwieszone  na terenie ogródków.

DBAJMY O ŚRODOWISKO I WŁASNE ŻYCIE BO MAMY JE JEDNO.

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – maju 2020 r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Opłata za przesył energii  – powinna być opłacona w dniu 31.01.2020r.

Opłata składki członkowskiej  – powinna być opłacona w dniu 31.03.2020r.

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu marcu, kwietniu

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.05.  do 25.05.2020r. 

Działka o nr  – 48; 103 – energia odcięta – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 15/ 2017r

Działka o nr  – 154 – energii brak – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 22/ 2019r

  Lp   Działka Nr geode – zyjny   Składka członk.     2020r     Przesył energii     2020r     Ilość KW  do opłacenia   Sprzą-tanie 2019r   Do opłacenia   Odsetki      
Aleja I
1 114 70 60     130 zł    
2 120     453   303,45 zł Marzec, kwiecień  
3 122     11   7,15 zł    
4 123 70 60     130 zł    
5 125     97   63,05 zł    
6 127     355   230,75 zł    
7 133     29   18,85 zł    
8 135     17   11,05 zł    
9 138 70 60     130 zł    
10 139     8   5,20 zł    
11 141 10       10 zł    
12 145 70       70 zł    
13 147 70 60     130 zł    
14 149 70 60     130 zł    
15 153     230   149,50 zł    
16 154 140       140 zł    
17 156 70       70 zł    
18 157 70 60     130 zł    
19 158     5   3,25 zł    
Aleja II   
20 81     169   109,85 zł    
21 84 70 60     130 zł    
22 85 70 60     130 zł    
23 86     53   34,45 zł    
24 87     238   154,70 zł    
25 89     136   88,40 zł    
26 95 10   8   15,20  zł    
27 103 730       730 zł    
28 104 70 60     130 zł    
29 105 70       70 zł    
30 107     145   94,25 zł    
31 111 70 45 14   124,10 zł    
32 112     46   29,90 zł    
Aleja III  
33 53 70 60 59   172,85 zł kwiecień  
34 56 70 60   15 145 zł    
35 59 70       70 zł    
36 62     72   46,80 zł    
37 63 70 60     130 zł    
38 69     75   48,75 zł    
39 70 70 60   15 145 zł    
40 71 70 60     130 zł    
41 74 70 60     130 zł    
Aleja IV
42 34 70 60     130 zł    
43 35 30   130   114,50 zł    
44 36 70 60     130 zł    
45 37 70 60     130 zł    
46 42     35   22,75 zł    
47 43 70 60 39   155,35 zł    
48 45 70 60     130 zł    
49 46 70 60 78   180,70 zł    
50 47 70 60     130 zł    
51 48 142,80       142,80 zł    
52 50 70 60     130 zł    
53 51 70 60     130 zł    
Aleja V
54 25     24   15,60 zł    
55 26 70 60     130 zł    
56 28     5   3,25 zł    
57 30 70 60     130 zł    
Aleja VI                                    
62 2 20,20       20,20 zł    
63 3 70       70 zł    
64 4 70       70 zł    
65 6 70   484   393,60 zł Marzec, kwiecień  
66 8 70 60     130 zł    
  9     5   3,25 zł    
68 14 70 60     130 zł    
69 15 70 60     130 zł    
70 16     1694   1110,10 zł Kwiecień  9 zł Nie opłacenie powyżej 300 zł
72 18 70 60     130 zł      
RAZEM                

PLAN DZIAŁEK

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-04-2013

Plan działek linin