Nr konta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

INFORMACJA

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 26-02-2021

Korespondencja z Architektem  – e-mail                             25.02.2021r

informuje co nastąpiło:

1). Wczoraj byłem w nadzorze budowlanym i rozmawiałem z szefem  nadzoru.

Powiedział mi że rozmawiał ze starostą w Państwa sprawie i do umowy dzierżawy, którą Państwo otrzymaliście miał być wydany aneks, żeby znalazło sie tam jasne i wyraźne stwierdzenie, ze posiadacie Państwo prawo do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane.

Później rozmawiałem z Panem Piotrem i powiedział mi, że jednak po konsultacji z prawnikiem podjęto decyzje aby były wydawane oddzielne zaświadczenia, które ostatnio przesłał mi Pan e-mailem. Takie zaświadczenie w 100% załatwia sprawę i nie będzie droga żadnych domysłów.

Zatem  należy powiadomić właścicieli aby złożyli u Pana Piotra w starostwie podanie aby wydano im taki dokument a skan dokumentu proszę na e-maila.

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do właścicieli budynków zgłoszonych do legalizacji o wystąpienie z pismem do Pana Starosty.

Proszę o wydanie zaświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane dla działki Nr 1/505 w obrębie Linin II o powierzchni 0, 0445 ha położonej w gminie Góra Kalwaria, której jestem dzierżawcą.

Odebrania w/w zaświadczenia i przesłanie dla Pana Architekta.

Zawiadomienie

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 14-02-2021

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do wszystkich dzierżawców
naszego Ogrodu o jak najszybsze składanie dokumentów
dotyczących wykupu, jakie zostały rozdane na zebraniu.
Wzór tych dokumentów oraz treść publikujemy na stronie
internetowej oraz tablicy informacyjnej w zależności od
zabudowy. Pismo to jest składane indywidualnie przez
chętnego dzierżawcę. Prosimy o wykonanie pisma w trzech
egzemplarzach. Jedno dla Starostwa, drugie dla właściciela,
 trzecie dla Zarządu, aby posiadał wiedzę, kto złożył.

Odpowiedź Starosty Piaseczyńskiego na pismo Zarządu

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 13-02-2021

Korekta wpłat

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 30-01-2021

KOREKTA NR 3/2021r  opłat finansowych zwrot nadpłaty architekta

Zwrotu opłat za architekta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 10-01-2021

OGŁOSZENIE

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 18-12-2020

Szanowni Dzierżawcy

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej”, stosując się do przepisów dotyczących pandemii, informuje, że w obecnej chwili Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze nie może się odbyć.

Termin zebrania zostanie ustalony niezwłocznie po odwołaniu przepisów rządowych dotyczących epidemii Covid-19 i związanych z nimi ograniczeniami.
Jednocześnie informujemy, że w sprawach wyjątkowych i bardzo pilnych, wymagających niezwłocznego rozpatrzenia, istnieje możliwość zgłaszania ich w formie pisemnej.
Zarząd dołoży wszelkich starań aby udzielić na nie, w miarę swych możliwości, wyczerpujących odpowiedzi.

   Dziękujemy za uwagę i zrozumienie.

ZARZĄD
15.12.2020r

Informacja

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 16-03-2020

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że wszelkie płatności, które zostały podjęte w formie Uchwały przez Walne Zebranie Stowarzyszenia powinny być wpłacane na konto ”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr. 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689.

Jednocześnie informujemy, że inna forma płatności niż na konto Stowarzyszenia nie będzie uwzględniana w zobowiązaniach członków na rzecz Stowarzyszenia.

Regulamin Stowarzyszenia – tekst jednolity

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-10-2018

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

zatwierdzony w dniu 07.10.2018

przez Walne Zgromadzenie

Członków Stowarzyszenia
uchwałą nr 79

Regulamin 2018

PLAN DZIAŁEK

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-04-2013

Plan działek linin