Nr konta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Informacja – geodezyjna inwentaryzacja

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 01-07-2020

Informuję, że zgodnie z umową, jaką podpisał

Zarząd w dniu 25.06.2020r geodeta przystępuje do

 wykonania geodezyjnej inwentaryzacji

 powykonawczej działek od dnia

09.07.2020r do 31.07.2020r

Pracę rozpocznie od działki nr 135 Aleja I

Dzierżawcy będą powiadamiani telefonicznie przez odpowiedzialnych za Aleje.

Obecność w tym dniu na działce jest obowiązkowa.

                                                                   ZARZĄD

Dnia 01.07.2020r :k����

Starostwo Powiatowe a Piasecznie – odpowiedź

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-06-2020

Zawiadomienie Zarządu

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 15-06-2020

Informuję, że do geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej nie przystąpiły n/w działki:

                  Aleja I – 154

                  Aleja II – 85;103

                  Aleja IV – 46; 48

                  Aleja VI – 2;16; 17; 18

Dzierżawcy byli powiadamiani telefonicznie przez odpowiedzialnych za Aleje.

Dotacja przewidziana od Ogrodu 150 zł zostanie zainwestowana na inne cele Ogrodu.

Zarząd podpisał umowę z geodetą w dniu 25.06.2020r i zamknął przyjmowanie pieniędzy w dniu 30.06.2020r. godz. 24,00.

Od w/w dzierżawców nie wpłynęły wpłaty na konto w miesiącu czerwiec 2020r. Wpłaty po terminie zostają odrzucone.

Dzierżawca odrzucony ma jeszcze możliwość złożenia osobiście pisma i przybycie na zebranie Zarządu w dniu 05.07.2020r godz. 11,00

                                                                   ZARZĄD

Dnia 01.07.2020r GkVq5Pb���

Informacja

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 16-03-2020

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że wszelkie płatności, które zostały podjęte w formie Uchwały przez Walne Zebranie Stowarzyszenia powinny być wpłacane na konto ”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr. 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689.

Jednocześnie informujemy, że inna forma płatności niż na konto Stowarzyszenia nie będzie uwzględniana w zobowiązaniach członków na rzecz Stowarzyszenia.

Regulamin Stowarzyszenia – tekst jednolity

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-10-2018

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

zatwierdzony w dniu 07.10.2018

przez Walne Zgromadzenie

Członków Stowarzyszenia
uchwałą nr 79

Regulamin 2018

INFORMACJA Zarządu

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-03-2018

 

Członkowie Stowarzyszenia

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” zatwierdzonego w dniu 21.02.2004r przez Walne Zgromadzenie  § 40 p. 1 pkt 3 :

Członkowie Stowarzyszenia – zabrania się spalania na terenie działki roślin, gałęzi, liści itp. w okresie od 1 maja do 30 września. Dotyczy to również tworzyw sztucznych, torebek foliowych, gumy itp. Podczas spalania tworzyw sztucznych powstają zanieczyszczenia, zawierające bardzo groźne związki chemiczne, które uszkadzają narządy wewnętrzne jak wątroba, płuca, nerki rdzeń kręgowy lub korę mózgową.

Pamiętajmy również, że opróżnianie zbiorników- szamba powinno odbywać się przez firmę specjalizującą się tym a nie wylewaniem na działkę, o czym przypomina pismo z Urzędu i Gminy Góry Kalwaria rozwieszone  na terenie ogródków.

DBAJMY O ŚRODOWISKO I WŁASNE ŻYCIE BO MAMY JE JEDNO.

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – lipcu 2020 r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Opłata za przesył energii  – odcinamy energię.

Opłata składki członkowskiej  – powinna być opłacona w dniu 31.03.2020r.

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu czerwiec

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.07.  do 25.07.2020r. 

Działka o nr  – 48; 103 – energia odcięta – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 15/ 2017r

Działka o nr  – 154 – energii brak – zaległość  znana  Zarządowi- Uchwała 22/ 2019r

  Lp   Działka Nr geode – zyjny     Składka członk.     2020r       Przesył energii     2020r     Ilość KW  do opłacenia   Sprzą-tanie 2019r   Do opłacenia   Odsetki
Aleja I
1 117     53   34,45 zł  
2 120     115   74,75 zł  
3 127     264   171,60 zł  
4 133     206   133,90 zł  
5 139     11   7,15 zł  
6 140     33   21,45 zł  
7 145 70   10   76,50 zł  
8 150     20   13,00 zł  
9 154 140       140 zł  
10 158     31   20,15 zł  
Aleja II
11 85 70 60     130 zł  
11 86     107   69,55 zł  
12 89     155   100,75 zł  
13 90     44   28,60 zł  
14 98     41   26,65 zł  
15 101     9   5,85 zł  
16 102     13   8,45 zł  
17 103 730       730 zł  
18 104 70 60     130 zł  
19 105     67   43,55 zł  
20 106     82   53,30 zł  
21 107     120   78,00 zł  
22 109     5   3,25 zł  
23 111     7   4,55 zł  
24 112     49   31,85 zł  
Aleja III
25 53     76   49,40 zł  
26 62     101   65,65 zł  
27 69     115   74,75 zł  
28 70 70 60   15 145 zł  
29 75     57   37,05 zł  
Aleja IV
30 34     28   18,20 zł  
31 35     395   261,25 zł czerwiec
32 40     87   56,55 zł  
33 42     98   68,20 zł czerwiec
34 43 70 60 39   155,35 zł  
35 44     16   10,40 zł  
36 46     271   180,65 zł czerwiec
37 48 142,80       142,80 zł  
38 49     28   18,20 zł  
39 50     26   16,90 zł  
Aleja V
40 22     206   133,90 zł  
41 25     44   28,60 zł  
42 28     24   15,60 zł  
43 31     179   116,35 zł  
44 32     35   22,75 zł  
Aleja VI
45 2 20,20       20,20 zł  
46 6     81   52,65 zł  
47 9     24   15,60 zł  
48 15     7   4,55 zł  
49 16     901   590,15 zł czerwiec
RAZEM            

PLAN DZIAŁEK

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-04-2013

Plan działek linin