Nr konta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Zwrotu opłat za architekta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 10-01-2021

OGŁOSZENIE

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 18-12-2020

Szanowni Dzierżawcy

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej”, stosując się do przepisów dotyczących pandemii, informuje, że w obecnej chwili Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze nie może się odbyć.

Termin zebrania zostanie ustalony niezwłocznie po odwołaniu przepisów rządowych dotyczących epidemii Covid-19 i związanych z nimi ograniczeniami.
Jednocześnie informujemy, że w sprawach wyjątkowych i bardzo pilnych, wymagających niezwłocznego rozpatrzenia, istnieje możliwość zgłaszania ich w formie pisemnej.
Zarząd dołoży wszelkich starań aby udzielić na nie, w miarę swych możliwości, wyczerpujących odpowiedzi.

   Dziękujemy za uwagę i zrozumienie.

ZARZĄD
15.12.2020r

Informacja Zarządu

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 13-12-2020

Uchwała nr 22/2020
Zarządu Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 01.11.2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowił:
Przyjąć n/w formę opłaty za legalizację budynku która jest obiektywna i sprawiedliwa.

1. – opłata legalizacji budynku – 600,00 zł
2. – dodatkowa druga kondygnacja – opłata 50,00 zł
3. – piwnica – opłata 50,00 zł  ( piwnica pod całym budynkiem – dodatkowe 50,00 zł )
4. – rodzaj budynku mieszkalny – opłata 50,00 zł
5. – opłata za powierzchnię zabudowy liczone za 1m = 11,08 zł

Powierzchnię zabudowy oraz wykazane pomieszczenia otrzymujemy od Architekta po wykonanej legalizacji budynku.
Które będą podpięte do naliczonych kosztów legalizacji.
Po zakończeniu legalizacji Skarbnik i Komisja Rewizyjna dokona wyliczenia faktycznych kosztów, przedstawi Zarządowi i zwróci dzierżawcą nadwyżki jakie wystąpią.

Zawiadomienie

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 26-11-2020

Władze Starostwa informują, że należy uregulować
wszystkie zaległości finansowe związane z dzierżawą, aby uzyskać dokumenty dzierżawy na następne lata. Dokumenty dzierżawy są do pobrania po uprzednim kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu wizyty w Starostwie.

„Proszę o telefoniczne umawianie się z Panem Piotrem Jaroszewskim
pracownikiem Wydziału Gospodarowania Mieniem na podpisywanie nowych umów dzierżaw. Numer telefonu : 22-756-61-51 w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku”.

ROZLICZENIE ZA 2020 ROK Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu styczniu 2021 r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-11-2020

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu grudzień 2020r
Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.
Termin płatności  od 01.01.2021r  do 25.01.2021r. 
TERMIN WYKONANIA DOPŁATY DO LEGALIZACJI: WYZNACZONO DO KOŃCA STYCZNIA 2021r.

  Lp   Działka Nr geode – zyjny stary   Dopłata do legalizacji   Praca na działce   Ilość KW  do opłacenia   Użyczenie sprzętu   Do opłacenia   Odsetki
Aleja I
1 115 21       21,00 zł  
2 120     200   134,50 zł grudzień
3 121 208       208,00 zł  
4 123 130   11   137,15 zł  
5 127     447   290,55 zł  
6 128 122       122,00 zł  
7 145 389       389,00 zł  
8 151     202   131,30 zł  
9 153 649   619   1055,85 zł grudzień
10 157 825       825,00 zł  
11 158 2638   223   2782,95 zł Dwa budynki
Aleja II
12 81     277   180,05 zł  
13 86     39   25,35 zł  
14 87     196   127,40 zł  
15 89     120   78,00 zł  
16 92 230       230,00 zł                                
17 97 203       203,00 zł  
18 106 286   33   307,45 zł  
19 107     107   69,55 zł  
20 111 54       54,00 zł  
21 112 272       272,00 zł  
Aleja III
22 53 112   56   148,40 zł  
23 54 145       145,00 zł  
24 55     19   12,35 zł  
25 57 185       185,00 zł  
26 61 2       2,00 zł  
27 62     250   167,00 zł grudzień
28 69 544   164   650,60 zł  
29 71 142       142,00 zł  
30 75 50       50,00 zł  
Aleja IV
31 34 69       69,00 zł  
32 40 58       58,00 zł  
33 42     47   30,55 zł  
34 43 212   46   241,90 zł  
35 44     8   5,20 zł  
36 45 512   95   578,25 zł grudzień
37 46 390   1   390,65 zł  
38 49 27       27,00 zł  
39 50     9   5,85 zł  
Aleja V
40 25     9   5,85 zł  
41 28 69       69,00 zł  
42 29 182       182,00 zł  
Aleja VI
43 2   210     210,00 zł  
44 6     131   85,15 zł  
45 14   95     95,00 zł  
46 16     1149   751,35 zł grudzień

Ogłoszenie

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 19-10-2020

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w porozumieniu ze Starostą Piaseczyńskim, została wyrażona zgoda dla inicjatywy grupy dzierżawców reprezentowanych przez Pana J.M., aby można było dokonać ponownych (nowych) pomiarów swoich działek według starych ogrodzeń na terenie naszego Ogrodu.

Nowe pomiary dla chętnych dzierżawców będą możliwe po spełnieniu pewnych warunków, które zostały określone na zebraniu Zarządu w dniu 07.10.2020r z nieformalną grupą reprezentowaną przez Pana J. M., Panią M. S. oraz fachowcami, tj. przedstawicielem Starosty, geodetą i architektem.

Warunkami tymi są:
1.  Nowe pomiary będzie można wykonać dopiero po zalegalizowaniu naszych budynków  
2.  Koszt nowych pomiarów pokrywają chętni dzierżawcy – na dzień dzisiejszy został określony na 1000 złotych od 1 działki
3.  Każdy chętny, który przystąpi do nowego pomiaru musi uzgodnić to ze
swoimi sąsiadami i posiadać pisemną ich zgodę na powyższe działanie.
4.  Wszystkie pisma oraz wnioski kierowane do Urzędów maja trafiać do
wiadomości Zarządu.

Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się do Pana J. M. lub do Zarządu Stowarzyszenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawa wykupu terenu uwarunkowana jest ostatecznym zatwierdzeniem mapy. Na chwile obecna nie widać ze strony Urzędów oraz dzierżawców chęci przyspieszenia wykupu oraz odnosimy wrażenie, ze niezbyt im oraz wam na tym zależy.

Porozumienie to zostało zawarte, aby zakończyć trwający konflikt.

                                                                                         ZARZĄD

                                                                                   Dnia, 17.10.2020r

Ogłoszenie

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 13-10-2020

Szanowni Dzierżawcy!

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że pomimo wielokrotnych pism i rozmów z Gminą Góra Kalwaria w sprawie przejęcia przez nią dróg wewnętrznych 5- metrowych, wytyczonych na terenie naszego Ogrodu – władze Gminy nie wyraziły na to zgody.

W świetle powyższego, drogi wewnętrzne 5- metrowe stały się drogami naszego Stowarzyszenia, które w przyszłości będziemy musieli wykupić. Tym samym,

każdy z dzierżawców zobowiązany jest dołożyć starań, aby odcinek przylegający do jego działki został uporządkowany i przejezdny. Wiąże się to zarówno z bezpieczeństwem, jak i z estetyką całego Ogrodu.

Większość dzierżawców uporządkowała teren po przesunięciu ogrodzenia – wszystkim im dziękujemy. Natomiast osoby, które dotychczas nie wykonały tych czynności, proszone są o jak najszybsze doprowadzenie terenu wokół swoich działek do uporządkowania, tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu pieszych i pojazdów oraz aby nie straszyły swoim widokiem.   

Jednocześnie Zarząd informuje, że prowadzi pertraktacje w sprawie, – kto będzie właścicielem drogi o szerokości 10 m, która prowadzi do stawów oraz drogi gminnej w kierunku lasu (koło hotelu).

Zarząd stoi na stanowisku, że powinni przejąć ci, co je zaplanowali. Władza planując drogi 10 metrowe kierowała się na pewno potrzebami, które zostały nakreślone w opracowaniach Gminy dotyczących tego obszaru.

W obecnej chwili trwają prace w postaci wycinki drzew na nowym, wytyczonym  odcinku drogi KDW9 w celu jego udrożnienia.

 Za uwagę, zrozumienie i wsparcie, Zarząd dziękuje wszystkim dzierżawcom.

                                                                                    ZARZĄD

                                                                              Dnia, 12.10.2020r

Informacja

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 16-03-2020

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że wszelkie płatności, które zostały podjęte w formie Uchwały przez Walne Zebranie Stowarzyszenia powinny być wpłacane na konto ”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr. 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689.

Jednocześnie informujemy, że inna forma płatności niż na konto Stowarzyszenia nie będzie uwzględniana w zobowiązaniach członków na rzecz Stowarzyszenia.

Regulamin Stowarzyszenia – tekst jednolity

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-10-2018

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

zatwierdzony w dniu 07.10.2018

przez Walne Zgromadzenie

Członków Stowarzyszenia
uchwałą nr 79

Regulamin 2018

INFORMACJA Zarządu

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-03-2018

 

Członkowie Stowarzyszenia

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” zatwierdzonego w dniu 21.02.2004r przez Walne Zgromadzenie  § 40 p. 1 pkt 3 :

Członkowie Stowarzyszenia – zabrania się spalania na terenie działki roślin, gałęzi, liści itp. w okresie od 1 maja do 30 września. Dotyczy to również tworzyw sztucznych, torebek foliowych, gumy itp. Podczas spalania tworzyw sztucznych powstają zanieczyszczenia, zawierające bardzo groźne związki chemiczne, które uszkadzają narządy wewnętrzne jak wątroba, płuca, nerki rdzeń kręgowy lub korę mózgową.

Pamiętajmy również, że opróżnianie zbiorników- szamba powinno odbywać się przez firmę specjalizującą się tym a nie wylewaniem na działkę, o czym przypomina pismo z Urzędu i Gminy Góry Kalwaria rozwieszone  na terenie ogródków.

DBAJMY O ŚRODOWISKO I WŁASNE ŻYCIE BO MAMY JE JEDNO.