Nr konta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Zarząd stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-04-2016

Awarie sieci energetycznej należy zgłaszać do Pana Oliszewskiego  Ryszarda – nr tel. 608 646 615

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 25-03-2016

Z uwagi na to, że nie wszyscy dzierżawcy działek dostarczyli dla ułatwienia kontaktu swój adres e-mailowy, dlatego też Zarząd Stowarzyszenia prosi dzierżawców, którzy tego nie zrobili, o przesłanie swojego adresu e-mailowego do Pana Jerzego Michny na adres:
j.michnalinin@ gmail.com

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 25-03-2016

W dniu 24 kwietnia 2016r. o godz. 11.00, w Szkole Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii ul. Kalwaryjska 3, odbędzie się zebranie dzierżawców działek w obrębie Linin II.
W trakcie zebrania będzie sporządzana lista osób podtrzymujących swoja wolę nabycia działki, która zostanie przedstawiona Wojewodzie Mazowieckiemu. Na liście tej niezbędny jest własnoręczny podpis dzierżawcy przy odpowiedniej działce oraz wskazanie czy działka jest zabudowana.
Stąd też na zebraniu powinni być wszyscy dzierżawcy!

Ze względu na krótki czas do powiadomienia wszystkich dzierżawców, Zarząd zwraca się z prośbą o wzajemne przekazywanie ww. informacji wśród dzierżawców działek.

Zaległości do zapłaty za energię elektryczną w kwietniu 2016 r.

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

kwiecień

Przypominamy!

Styczeń 2016 r. był terminem opłaty przesyłu energii w kwocie 48,00 zł.
80,74 % działkowców opłaciło za przesył energii. Do zapłacenia pozostało 26 dzierżawców.

Marzec 2016 r. był terminem opłaty składki członkowskiej w kwocie 50,00 zł.
74,83 % działkowców opłaciło składkę członkowską. Do zapłacenia pozostało 38 dzierżawców.

Trzech działkowców nie opłaciło składki członkowskiej z poprzednich lat, co stanowi 1,99 % ogółu.

Liczy się data wpływu opłaty na nasze konto. Najlepiej wpłacić kilka dni wcześniej, bowiem banki i poczta często opóźniają płatności!

Termin płatności upływa 25.04.2016 r.

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 04-02-2016

Dnia 04.01.2016 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
nowy Wojewoda Mazowiecki – Zdzisław Sipiera
Starosta Piaseczyński – Wojciech Jerzy Ołdakowski
oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia:
prezes – Grażyna Kubisz
skarbnik – Jerzy Michna
członek – Maria Szmidt
Pan Wojewoda został wprowadzony w temat dzierżawionych działek na terenie Linin II oraz poinformowany o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Przypomniano, że chodzi nam o wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym ww. działek na rzecz dzierżawców. Wojewoda z przychylnością odniósł się do sprawy. Omówiono kroki jakie należy w związku z tym podjąć ze strony Stowarzyszenia, Starostwa, aż do akceptacji ze strony Wojewody.
Będziemy więc występować do urzędów z odpowiednimi pismami i czekać na realizację ustaleń.

Aktualny Zarząd Stowarzyszenia stanowią

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 04-02-2016

DLA PRZYPOMNIENIA

Dnia 15 listopada 2015 r. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” na podstawie Uchwały nr 33 powołało nowy Zarząd.

Zarząd Stowarzyszenia stanowią:
Prezes Zarządu – Kubisz Grażyna
Wiceprezes – Zawadzki Edward
Skarbnik – Michna Jerzy
Sekretarz – Haska Anna
Członkowie: Szmidt Maria, Kanarek Wojciech, Królak Andrzej, Oliszewski Ryszard

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący – Hańczuk Henryk
Członkowie – Jarzynka Stanisław, Długosz Adam

W skład Komisji Rozjemczej weszli:
Przewodniczący – Kęsik Jan
Członkowie – Kubisz Piotr, Szynaka Piotr

Nowo wybranym GRATULUJEMY i ŻYCZYMY owocnej społecznej pracy!

Nadpłaty za energię elektryczną za 2015 rok

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 03-02-2016

nadpłata energii 2016

Rozliczenie za energię elektryczną za 2015 rok

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 31-01-2016

energi 2015

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 01-01-2016

W dniu 28 grudnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 11666 został nareszcie opublikowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Linin II. Wejdzie w życie po 30 dniach od opublikowania.

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-11-2015

Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Linin II uchwalony

Dnia 28 października 2015 r. Uchwałą nr XX/144/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla fragmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II). Wojewoda Mazowiecki zatwierdził plan w części dotyczącej dzierżawionych działek. 
Jest to bardzo dobra informacja dla dzierżawców. Teraz pozostaje oczekiwanie na opublikowania MPZP w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.