Nr konta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Odpowiedź z Gminy

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 10-08-2020

Zawiadomienie Zarządu

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 17-07-2020

Wpłaty na ekspertyzę techniczną budynków wysokości 1000,00 zł będą przyjmowane do dnia 30.07.2020r                                                                          

                                                                               Zarząd

Odpowiedź Starosty Piaseczyńskiego

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 17-07-2020

Zawiadomienie o rozliczeniu inwentaryzacji geodezyjnej

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 01-07-2020

W dniu 02.08.2020 r na zebraniu Zarządu skarbnik rozliczył zebrane fundusze na geodetę. Stwierdzono nadwyżkę wpłat. Uchwałą nr 16/ 2020 r nakazano przesunięcie sumy 30,55 zł na poczet energii elektrycznej w miesiącu sierpniu 2020 r dla 140 dzierżawców którzy opłacili terminowo wykonywanie tych prac. Daje to sumę 140 x 50,55 zł = 4277,00 zł.

Dzierżawcy którzy nie posiadają energii na poczet przyszłej składki członkowskiej lub zwrotu.

ZARZĄD

Starostwo Powiatowe a Piasecznie – odpowiedź

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-06-2020

Zawiadomienie Zarządu

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 15-06-2020

Informuję, że do geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej nie przystąpiły n/w działki:

                  Aleja I – 154

                  Aleja II – 85;103

                  Aleja IV – 46; 48

                  Aleja VI – 2;16; 17; 18

Dzierżawcy byli powiadamiani telefonicznie przez odpowiedzialnych za Aleje.

Dotacja przewidziana od Ogrodu 150 zł zostanie zainwestowana na inne cele Ogrodu.

Zarząd podpisał umowę z geodetą w dniu 25.06.2020r i zamknął przyjmowanie pieniędzy w dniu 30.06.2020r. godz. 24,00.

Od w/w dzierżawców nie wpłynęły wpłaty na konto w miesiącu czerwiec 2020r. Wpłaty po terminie zostają odrzucone.

Dzierżawca odrzucony ma jeszcze możliwość złożenia osobiście pisma i przybycie na zebranie Zarządu w dniu 05.07.2020r godz. 11,00

                                                                   ZARZĄD

Dnia 01.07.2020r GkVq5Pb���

Informacja

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 16-03-2020

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że wszelkie płatności, które zostały podjęte w formie Uchwały przez Walne Zebranie Stowarzyszenia powinny być wpłacane na konto ”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr. 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689.

Jednocześnie informujemy, że inna forma płatności niż na konto Stowarzyszenia nie będzie uwzględniana w zobowiązaniach członków na rzecz Stowarzyszenia.

Regulamin Stowarzyszenia – tekst jednolity

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-10-2018

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

zatwierdzony w dniu 07.10.2018

przez Walne Zgromadzenie

Członków Stowarzyszenia
uchwałą nr 79

Regulamin 2018

INFORMACJA Zarządu

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-03-2018

 

Członkowie Stowarzyszenia

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” zatwierdzonego w dniu 21.02.2004r przez Walne Zgromadzenie  § 40 p. 1 pkt 3 :

Członkowie Stowarzyszenia – zabrania się spalania na terenie działki roślin, gałęzi, liści itp. w okresie od 1 maja do 30 września. Dotyczy to również tworzyw sztucznych, torebek foliowych, gumy itp. Podczas spalania tworzyw sztucznych powstają zanieczyszczenia, zawierające bardzo groźne związki chemiczne, które uszkadzają narządy wewnętrzne jak wątroba, płuca, nerki rdzeń kręgowy lub korę mózgową.

Pamiętajmy również, że opróżnianie zbiorników- szamba powinno odbywać się przez firmę specjalizującą się tym a nie wylewaniem na działkę, o czym przypomina pismo z Urzędu i Gminy Góry Kalwaria rozwieszone  na terenie ogródków.

DBAJMY O ŚRODOWISKO I WŁASNE ŻYCIE BO MAMY JE JEDNO.

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu–sierpień 2020 r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Opłata składki członkowskiej  – powinna być opłacona w dniu 31.03.2020r.

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu lipiec

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.08.  do 25.08.2020r. 

  Lp   Działka Nr geode – zyjny     Składka członk.     2020r     Ilość KW  do opłacenia   Sprzą-tanie 2019r   Do opłacenia   Odsetki
Aleja I  
1 117   69   44,85 zł  
2 120   95   61,75 zł  
3 123   17   11,05 zł  
4 126   23   14,95 zł  
5 127   220   143,00 zł  
6 131/132   13   8,45 zł  
7 133   277   180,05 zł  
8 145 70 12   77,80 zł ********
9 150   118   76,70 zł  
11 158   50   32,50 zł  
Aleja II  
12 81   110   71,50 zł  
13 86   137   89,05 zł  
14 87   119   77,35 zł  
15 89   139   90,35 zł  
16 90   69   44,85 zł  
17 102   14   9,10 zł  
18 106   113   73,45 zł  
19 107   96   62,40 zł  
20 109   6   3,90 zł  
21 111   7   4,55 zł  
22 112   26   16,90 zł  
Aleja III  
23 53   36   23,40 zł  
24 62   103   66,95 zł  
25 77   181   117,65 zł  
Aleja IV  
26 34   104   67,60 zł  
27 35   224   145,60 zł  
28 37   125   81,25 zł  
29 43 70 40   96,00 zł ******
30 44   25   16,25 zł  
31 45   9   5,85 zł  
32 46   197   132,55 zł Lipiec
33 49   161   104,65 zł  
34 50   147   95,55 zł  
Aleja V  
35 22   47   30,55 zł  
36 25   10   6,50 zł  
37 28   60   39,00 zł  
Aleja VI  
38 6   181   122,15 zł Lipiec
39 10   15   9,75 zł  
40 15   7   4,55 zł  
41 16   796   521,90 zł Lipiec