Nr konta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Zarząd Stowarzyszenia informuje o Walnym Zgromadzeniu

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 15-10-2017

W dniu 26 listopada 2017 r. o godzinie 11.00 w budynku Straży Pożarnej w Górze Kalwarii (Kino „Uciecha”), ul. Sajny 14, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” czyli dzierżawców działek z obrębu Linin II.

Obecność dzierżawców na Walnym Zgromadzeniu powinna być obowiązkowa.

Zarząd zwraca się z prośbą do dzierżawców o wzajemne przekazywanie sobie informacji o ww. zebraniu wśród dzierżawców działek.

 

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą i informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-05-2017

Szanowni Państwo

 Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” zwraca się z uprzejmą prośbą o oczyszczenie terenu przylegającego do Państwa działki na szerokość 1, 5 m w stronę stawu, lasu i drogi. W szczególności prosimy usunąć śmieci i gałęzie, które należy odsunąć do linii brzegowej stawu i spalić. Spalanie gałęzi powinno odbywać się pod kontrolą, tak aby nie doszło do zagrożenia pożarowego. Uprzejmie przypominamy, iż już wcześniej dochodziło do takich  przypadków, stąd też prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, by uniknąć pożaruProsimy także, by na terenie przylegającym bezpośrednio do Państwa działki połowę drogi regularnie wykaszać lub dokonywać oprysków przeciw chwastom oraz wycinać części roślin wychodzących na drogę wewnętrzną na wysokości 3,5 m.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż jako dzierżawcy działek jesteśmy zobowiązani zarówno dbać o bezpieczeństwo, jak też o estetykę naszych działek i terenów bezpośrednio do nich przyległych. Szczególnie powinniśmy zachować należytą ostrożność przeciwpożarową.

Zarząd Stowarzyszenia wzywa dzierżawców

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 27-08-2016

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” wzywa dzierżawców do wykonania uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej w kwietniu 2016 r., w przedmiocie udrożnienia szlaków komunikacyjnych (dróg wewnętrznych) znajdujących się w obrębie Linin II czyli na terenie dzierżawionych przez nas działek.
Zarząd uprzejmie przypomina, iż stosownie do podjętej uchwały, każdy Dzierżawca zobligowany jest do zapewnienia bezpiecznego dla osób oraz mienia (szczególnie narażone są samochody) przechodu oraz przejazdu drogą o szerokości 3 m, przy czym szerokość ta winna zostać utrzymana oraz od poziomu drogi do wysokości 3,5 m ponad ten poziom.
Każdy Dzierżawca odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego na drodze, stosownie do długości granicy pomiędzy drogą rozumianą jako pas o szerokości co najmniej 3 m, a swoją działką. Zaniechania Dzierżawcy w przedmiotowym zakresie z mocy samego prawa skutkować mogą obciążeniem go odpowiedzialnością odszkodowawczą za każdą szkodę spowodowaną brakiem odpowiedniej przejezdności drogi.
W związku z faktem, iż dochodzi do uszkodzeń zarówno przejeżdżających samochodów jak i samych ogrodzeń, Zarząd wzywa do usunięcia wszelkiej roślinności wystającej poza siatki ogrodzeniowe, tak aby nasze wspólne drogi dojazdowe miały zapewnioną odpowiednią przejezdność.
W razie zaniechania tego obowiązku przez Dzierżawcę, Zarząd w trosce o wspólne dobro i bezpieczeństwo, zmuszony będzie podjąć odpowiednie działania zmierzające do usunięcia istniejących zagrożeń, a kosztami tych działań obarczeni zostaną Dzierżawcy, którzy zaniedbali powyższe obowiązki.

Zarząd stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-04-2016

Awarie sieci energetycznej należy zgłaszać do Pana Oliszewskiego  Ryszarda – nr tel. 608 646 615

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 25-03-2016

Z uwagi na to, że nie wszyscy dzierżawcy działek dostarczyli dla ułatwienia kontaktu swój adres e-mailowy, dlatego też Zarząd Stowarzyszenia prosi dzierżawców, którzy tego nie zrobili, o przesłanie swojego adresu e-mailowego do Pana Jerzego Michny na adres:
j.michnalinin@ gmail.com

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – październiku 2017 r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – październiku  2017 r
Pozostało 3 dzierżawców z zaległością z poprzednich lat – 48; 103; 147.
Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni po 4,50 zł za miesiąc – nie opłacili 50 KW w miesiącu  sierpniu, wrześniu.
Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.
Termin płatności  od 01.09.  do 25.09.2017r.

Obraz p

PLAN DZIAŁEK

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-04-2013

Plan działek linin