Nr konta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Informacja Zarządu z dnia 11.04.2021 r. o nowej stronie do komunikacji z dzierżawcami.

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 11-04-2021

Zarząd Stowarzyszenia z dniem 11.04.2021 rok informuje o powstaniu nowej oficjalnej strony Stowarzyszenia do komunikacji z dzierżawcami , adres stront ;
www.ogrodogrodniki.pl

Obecna strona do komunikacji z dzierżawcami jest stroną prywatną i w najbliższym terminie nie będą umieszczane informacje Zarządu Stowarzyszenia

Zawiadomienie z dnia 11.04.2021 r.

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 11-04-2021

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej dosyć dawno została wywieszona informacja, że do legalizacji jest potrzebny n/w dokument.

Działki, które nie zdały pisma od Starosty: do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

nr działki stary – 6; 28; 29; 32; 35; 45; 46; 53; 56; 58; 61; 69; 75; 87; 95; 96; 97; 111; 114; 115; 117; 120; 123; 125; 135; 136; 141; 145; 151; 152; 153; 157.

(Trzydzieści dwie działki)

(Trzydzieści dwie działki)

ZARZĄD

Zawiadomienie z dnia 08.04.2021

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 09-04-2021

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnoty Rzeki Czarnej” informuje że w dniu 22 kwietnia 2021 r. na teren Ogrodu przybędzie Komisja z Urzędu Starostwa , która sprawdzi wymagalną szerokość drogi tj; 5 m oraz uporządkowane ciągi komunikacyjne po przesunięciu ogrodzenia.
Prosimy uporządkować drogę przed swoją działką.

Zarząd

Ogłoszenie Starostwa Piaseczyńskiego + załącznik

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 06-04-2021

Ogłoszenie z dnia 26.03.2021

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-03-2021

Szanowni Dzierżawcy

W związku z poszerzeniem wewnętrznych dróg na terenie Ogrodu do

5 m, zaistniała konieczność ich utwardzenia i uporządkowania.

W tym celu została rozwieziona ziemia na poszczególne Alejki.

Prosimy o rozsypanie ziemi i uporządkowanie terenu wzdłuż swoich działek. Poprawi to ich przejezdność, bezpieczeństwo oraz nie będzie stwarzało zagrożenia dla użytkowników.

             Termin wykonania prac – do 15 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie Zarząd przypomina, że każdy dzierżawca jest zobowiązany do utrzymywania i dbania o pas 2,5 m drogi przylegającej do jego działki.

                                                                                   ZARZĄD

Ogłoszenie 21.03.2021

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 21-03-2021

 Szanowni Państwo

 Zarząd Stowarzyszenia „Nad Rzeką Czarną” informuje, że zostały zakończone prace związane z inwentaryzacją geodezyjną naszego Ogrodu. Prace te ulegały wielokrotnie przesunięciom z uwagi na zgłaszane przez Starostwo w Piasecznie dodatkowe wymagania oraz wykonywane uzupełnienia.

 Obecnie wszystkie mapki zostały ukończone i są rozdawane dzierżawcom. Rozpoczęto także procedurę legalizacji budynków. Ogółem zgłoszonych zostało 96 budynków.

 W dniu 19.03.2021r złożono dokumentację na pierwsze osiem budynków do   legalizacji. Procedura legalizacji budynków będzie prowadzona systematycznie i w porozumieniu z Inspektorem Budowlanym w Piasecznie.  Całość prac koordynuje Pan Henryk Hańczuk, do którego spływają dokumenty i który rozdaje je zainteresowanym.

 Z uwagi na sytuację COVIDOWĄ, Inspektorat ma ograniczoną działalność i aby legalizacja przebiegała pozytywnie i sprawnie, musimy z nim ściśle współpracować. W związku z tym kolejność zgłoszeń do legalizacji będzie odbywało się sukcesywnie, w sposób zorganizowany i w uzgodnieniu z Inspektoratem.  

 Jeżeli ktoś z Państwa zgłasza uwagi lub pretensje do Zarządu co do miejsca w kolejności legalizacji swojego budynku, prosimy o napisanie pisma, w którym przedstawi swoje zaangażowanie oraz faktyczną pracę, jaką wniósł na rzecz naszego Ogrodu. Zostaną one rozpatrzone i wzięte pod uwagę.

 ZARZĄD

Ogłoszenie 17.03.2021

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 17-03-2021

I

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do właścicieli budynków zgłoszonych do legalizacji o wystąpienie z pismem do Pana Starosty.

WZÓR:

Proszę o wydanie zaświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane dla działki Nr 1/505 w obrębie Linin II o powierzchni 0, 0445 ha położonej w gminie Góra Kalwaria, której jestem dzierżawcą.

Odebrania w/w zaświadczenia i przesłanie dla Pana Hańczuk aby przekazał dla Pana Architekta.

Jednocześnie Prosimy pozostałych dzierżawców aby również wystąpili o takie zaświadczenie które winni posiadać dla swej działki w swych dokumentach.   Wykorzystać fakt ze Starostwo je wydaje.

II

Informujemy dzierżawców budynków,  że są do odebrania mapki inwentaryzacyjne przygotowane przez Geodetę.
Mapki wydaje Pan Strycharczuk – nr domu 289 ( Aleja V )
Tel – 512 505 604

III

Informujemy
Wzory pism o wykup działek znajdują się na tablicy informacyjnej.

Trzeci egz. prosimy przesłać dla Zarządu – podstemplowany.

Ogłoszenie

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 13-03-2021

Szanowni Państwo

W poprzednim roku 2020 nie było organizowane sprzątanie na terenie Ogrodu.
Podyktowane to było panującą pandemią Corona – wirusa. Zalegają ze sprzątaniem Aleja IV, V, VI które nie brały udziału w roku 2019. Chcemy zorganizować sprzątanie w miesiącu kwietniu lecz zagraża to dzierżawcom.
Proponujemy opłatę dla n/w działek po 15,00 zł która rozwiąże ten problem. Jak wiecie Aleja I, II, III sprzątały lub uregulowały sprzątanie wymienioną sumą. Za te pieniądze wynajmiemy ekipę która sprzątnie nasz teren zgodnie z podjętą Uchwałą Stowarzyszenia.
Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia z dopiskiem – sprzątanie.

Działki które zalegają ze sprzątaniem:
Aleja IV – nr działki 41,42,43.44.45,46,47,48,49,50,51, 34,35,36.
Aleja V – nr działki 22,23,24,25,27,30,31,32.
Aleja VI – nr działki 2,3,4,6,7,8,9,10,11,14,15,79,80,13,16,17,18,19,20,147.

ZARZĄD

Informacja Zarządu

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 11-03-2021

ZAWIADOMIENIE

Do Zarządu wpłynęło zaledwie 33% pism o chęci wykupu działek. Widzimy brak zainteresowania ze strony dzierżawców. Jeżeli tak jest to nie dziwmy się, że trwa to 30 lat.

30.03 2021r udajemy się do Wojewody, aby podjął decyzję sprzedaży działek i tam na jego ręce złożymy ten egzemplarz chęci WYKUPU, który złożyliście do Zarządu.

Do niczego innego ten egzemplarz nie był nam potrzebny. Niektórzy dopytywali, po co nam ten dokument i dlaczego na nim powinien być stempel przyjęcia przez Starostwo. Brak zainteresowania i krótkowzroczność dzierżawców nas przeraża.

                                                                               ZARZĄD

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – marzec 2021r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-03-2021

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu styczniu, lutym.
Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.
Termin płatności  od 01.04.2021r  do 25.04.2021r.     1KW = 0,67 zł