Nr konta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Zarząd stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-04-2016

Awarie sieci energetycznej należy zgłaszać do Pana Oliszewskiego  Ryszarda – nr tel. 608 646 615

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 25-03-2016

Z uwagi na to, że nie wszyscy dzierżawcy działek dostarczyli dla ułatwienia kontaktu swój adres e-mailowy, dlatego też Zarząd Stowarzyszenia prosi dzierżawców, którzy tego nie zrobili, o przesłanie swojego adresu e-mailowego do Pana Jerzego Michny na adres:
j.michnalinin@ gmail.com

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – sierpniu 2016r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna

w miesiącu – sierpień 2016r

 

lipiec 2016

Pamiętaj!

Marzec 2016r był terminem opłat składki członkowskiej – 50,00 zł.                                                                                         
3 dzierżawców nie opłaciło składki członkowskiej z poprzednich lat = 1,99%
Pozostało 5 dzierżawców z tego roku.  Razem 8 dzierżawców.
Wymienieni „ maj ”czerwiec” lipiec” są obciążeni 4,50 zł x 3 – nie opłacili 50 KW w maju, czerwcu i lipcu.
Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.
Termin płatności do 25.08.2016r.

 

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 04-02-2016

Dnia 04.01.2016 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
nowy Wojewoda Mazowiecki – Zdzisław Sipiera
Starosta Piaseczyński – Wojciech Jerzy Ołdakowski
oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia:
prezes – Grażyna Kubisz
skarbnik – Jerzy Michna
członek – Maria Szmidt
Pan Wojewoda został wprowadzony w temat dzierżawionych działek na terenie Linin II oraz poinformowany o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Przypomniano, że chodzi nam o wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym ww. działek na rzecz dzierżawców. Wojewoda z przychylnością odniósł się do sprawy. Omówiono kroki jakie należy w związku z tym podjąć ze strony Stowarzyszenia, Starostwa, aż do akceptacji ze strony Wojewody.
Będziemy więc występować do urzędów z odpowiednimi pismami i czekać na realizację ustaleń.

Aktualny Zarząd Stowarzyszenia stanowią

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 04-02-2016

DLA PRZYPOMNIENIA

Dnia 15 listopada 2015 r. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” na podstawie Uchwały nr 33 powołało nowy Zarząd.

Zarząd Stowarzyszenia stanowią:
Prezes Zarządu – Kubisz Grażyna
Wiceprezes – Zawadzki Edward
Skarbnik – Michna Jerzy
Sekretarz – Haska Anna
Członkowie: Szmidt Maria, Kanarek Wojciech, Królak Andrzej, Oliszewski Ryszard

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący – Hańczuk Henryk
Członkowie – Jarzynka Stanisław, Długosz Adam

W skład Komisji Rozjemczej weszli:
Przewodniczący – Kęsik Jan
Członkowie – Kubisz Piotr, Szynaka Piotr

Nowo wybranym GRATULUJEMY i ŻYCZYMY owocnej społecznej pracy!

Nadpłaty za energię elektryczną za 2015 rok

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 03-02-2016

nadpłata energii 2016

Rozliczenie za energię elektryczną za 2015 rok

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 31-01-2016

energi 2015

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 01-01-2016

W dniu 28 grudnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 11666 został nareszcie opublikowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Linin II. Wejdzie w życie po 30 dniach od opublikowania.

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-11-2015

Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Linin II uchwalony

Dnia 28 października 2015 r. Uchwałą nr XX/144/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla fragmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II). Wojewoda Mazowiecki zatwierdził plan w części dotyczącej dzierżawionych działek. 
Jest to bardzo dobra informacja dla dzierżawców. Teraz pozostaje oczekiwanie na opublikowania MPZP w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Do zapłacenia za energię elektryczną – grudzień 2015 r.

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 11-08-2015

 

 

styczeń  2016

Pamiętaj!
Marzec 2015r był terminem opłat składki członkowskiej – 50,00 zł.
4 działkowców nie opłaciło składki członkowskiej = 2,73%
Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.
Wymienieni za  październik, listopad, grudzień  są obciążeni odsetkami 4,50 zł za miesiąc.
Termin płatności do 25.01.2016r.
Do działkowców którzy nie posiadają na budynkach – numeracji niebieskiej – nadanej przez
 Urząd Gminy – Zarząd zgłasza brak numeru do Urzędu Gminy.