Nr konta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Odpowiedź na pismo z dnia 20.07.2020 r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 14-09-2020

Zawiadomienie Zarządu

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 15-06-2020

Informuję, że do dnia 17.09.2020r nie przesunęły ogrodzeń wzdłuż drogi n/w działki:

             Aleja I – 120; 121; 122; 123; 124;128;130; 133;   139; 147; 151; 153.

                  Aleja II – 104; 111; 112.

                  Aleja III –53; 54; 55; 56; 68; 69; 74.

                  Aleja IV – 26; 36; 40; 41; 42; 45; 46; 48; 51.

                   Aleja V – 23; 24; 29.

                  Aleja VI – 14; 16.

Wymienieni dzierżawcy nie zostaną dopuszczeni do legalizacji budynków jak również nie otrzymają dokumentów dzierżawy do momentu przesunięcia ogrodzeń.  (36 działek)

                                                                   ZARZĄD

Dnia 17.09.2020r

ZAWIADOMIENIE

          Zarząd informuje, że ostateczny termin przesunięcia ogrodzeń działek wzdłuż drogi został wyznaczony, w porozumieniu ze Starostą Piaseczyńskim, na dzień 10. 10. 2020r

           Niedotrzymanie w/w terminu jest równoznaczne z nie wykonaniem zaleceń Starosty i  Zarządu spowoduje, że nieprzesunięte działki zostaną przydzielone przez Starostę innym, chętnym dzierżawcom. 

            Będzie to  skutkowało wstrzymaniem dalszej dzierżawy dla całego Ogrodu.

                                                                        ZARZĄD

                                                                                         Dnia 17.09.2020r

Informacja

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 16-03-2020

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że wszelkie płatności, które zostały podjęte w formie Uchwały przez Walne Zebranie Stowarzyszenia powinny być wpłacane na konto ”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr. 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689.

Jednocześnie informujemy, że inna forma płatności niż na konto Stowarzyszenia nie będzie uwzględniana w zobowiązaniach członków na rzecz Stowarzyszenia.

Regulamin Stowarzyszenia – tekst jednolity

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-10-2018

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

zatwierdzony w dniu 07.10.2018

przez Walne Zgromadzenie

Członków Stowarzyszenia
uchwałą nr 79

Regulamin 2018

INFORMACJA Zarządu

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-03-2018

 

Członkowie Stowarzyszenia

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” zatwierdzonego w dniu 21.02.2004r przez Walne Zgromadzenie  § 40 p. 1 pkt 3 :

Członkowie Stowarzyszenia – zabrania się spalania na terenie działki roślin, gałęzi, liści itp. w okresie od 1 maja do 30 września. Dotyczy to również tworzyw sztucznych, torebek foliowych, gumy itp. Podczas spalania tworzyw sztucznych powstają zanieczyszczenia, zawierające bardzo groźne związki chemiczne, które uszkadzają narządy wewnętrzne jak wątroba, płuca, nerki rdzeń kręgowy lub korę mózgową.

Pamiętajmy również, że opróżnianie zbiorników- szamba powinno odbywać się przez firmę specjalizującą się tym a nie wylewaniem na działkę, o czym przypomina pismo z Urzędu i Gminy Góry Kalwaria rozwieszone  na terenie ogródków.

DBAJMY O ŚRODOWISKO I WŁASNE ŻYCIE BO MAMY JE JEDNO.

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu–wrześniu 2020 r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu sierpień

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.09.  do 25.09.2020r. 

  Lp   Działka Nr geode – zyjny           Praca na działce   Ilość KW  do opłacenia       Do opłacenia   Odsetki
Aleja I
1 117     78   50,70 zł  
2 122     5   3,25 zł  
3 127     203   131,95 zł  
4 133     215   139,75 zł  
5 135     3   1,95 zł  
6 140     42   27,30 zł  
7 158     98   63,70 zł  
Aleja II
8 81     75   48,75 zł  
9 86     78   50,70 zł  
10 87     6   3,90 zł  
11 89     168   109,20 zł  
12 90     29   18,85 zł  
13 95     41   26,65 zł  
14 105     49   31,85 zł  
15 107     92   59,80 zł  
16 112     12   7,80 zł  
Aleja III
17 53     28   18,20 zł  
18 62     197   132,55 zł sierpień
19 77     399   263,85 zł sierpień
Aleja IV
20 34     60   43,50 zł sierpień
21 35     279   185,85 zł sierpień
22 46     99   64,35 zł  
23 49     93   60,45 zł  
24 50     258   172,20 zł sierpień
Aleja V
25 25     105   68,25 zł  
26 28     18   11,70 zł  
Aleja VI
27 2   210     210,00 zł  
28 6     120   78,00 zł  
29 10     153   99,45 zł  
30 16     1478   965,20 zł sierpień

PLAN DZIAŁEK

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-04-2013

Plan działek linin